Bokslutskommuniké januari-december 2015

Publicerad 10 feb 2016

Digitaliseringen av samhället, som gör att människor och organisationer kan kommunicera med varandra och sin omgivning på nya sätt, skapar möjligheter för nya affärer och ökad konkurrenskraft. Med över 25 års erfarenhet av it, strategi och kreativitet skapar Knowit unika värden för sina kunder. Sedan etableringen har Knowit samlat på sig en gedigen kunskaps- och referensbank från en mängd olika branscher, bland annat bank och finans, handel, industri, offentlig sektor och telekom.

Digitaliseringen stärker Knowit
Under 2015 har vi förbättrat resultat och marginal med fortsatt god omsättningstillväxt. Vi fortsätter att växa på våra två största marknader, Sverige och Norge. Den svenska verksamheten har visat ökat resultat, marginal och omsättning. I Norge har vi ökat omsättningen medan resultatet minskade. Det är främst vår Business Intelligence-verksamhet i Oslo som visat svag utveckling. Under året har vi därför bytt ledning och minskat övertalighet. På den utmanande finländska marknaden har vi under året förbättrat resultat, marginal och omsättning och visar positiva siffror.

Under årets sista kvartal har vi också ökat resultat, omsättning och marginal jämfört med föregående år. Vi har märkt en stark efterfrågan på den svenska verksamheten och det är också den som utvecklats bäst i kvartalet.

Ständig effektivisering
Vi skapar fortlöpande bättre förutsättningar för ett ännu mer effektivt Knowit. Verksamheten har renodlats, overheaden minskats och inom områden med god potential har vi genomfört nya satsningar. På så sätt skapar vi en vassare, effektivare, och tydligt kundorienterad verksamhet.

Vi avyttrade under 2015 vår verksamhet inom drift och hosting. Verksamheten i Ryssland stängdes ned. Ny verksamhet startades inom områden som e-handel, beslutsstöd och molntjänster. I Stockholm och Oslo effektiviserade vi verksamheten och minskade overhead.

Vår majoritetspost i Vaimos norska försäljningsbolag avyttrades under kvartalet. Vaimo var en del av Metronetförvärvet, som genomfördes i början av 2015. Skälet till avyttringen är att bolagets verksamhet inte passar Knowits strategiska inriktning.

Starkt varumärke
Vi har tagit emot en rad utmärkelser under 2015. Vi har rankats högt i karriärbarometrar, våra bloggar har prisats och kundlösningar har lyfts fram av olika branschorganisationer. Under året deltog vi i en stor leverantörsutvärdering av vårt sociala ansvar och fick mycket höga betyg, inte minst inom miljöområdet. Vi utsågs nyligen till årets Partner av Oracle i Norge.

Under kvartalet vann vår lösning för norska TV 2 Den Norske Dataforenings pris för bästa innovation 2015. Lösningen möjliggör för TV 2 att i realtid ta beslut om tv-program utifrån hur de uppskattas av tittarna.

Innovation och förbättring
Innovation är inte längre en angelägenhet för några få utan kräver nytänkande ledare, nya processer och en kultur som stöder innovation i alla delar av organisationen. Digitaliseringen bidrar till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos företag och hos offentlig förvaltning. Den nya tekniken är numera integrerad i våra kunders kärnverksamhet.  Förändringstrycket är påtagligt då gamla affärsmodeller tappar kraft och nya digitala affärskoncept utmanar företagen.

Vi på Knowit förstår digitalisering och har förmåga att utveckla våra kunders affärer genom att kombinera kompetenser från våra tre affärsområden, nu namnändrade till Solutions, Experience och Insight. Vi är 1 100 it-specialister inom Solutions, 500 kommunikationsexperter inom Experience, samt 200 managementkonsulter inom Insight. Med vår förmåga att sätta oss in i och förstå våra kunders verksamhet, i kombination med att erbjuda tjänster i gränssnittet mellan teknik, design och verksamhetsstyrning, tar vi affärer i den del av marknaden som växer snabbast. Tillsammans utvecklar vi våra kunder, vårt bolag och aktieägarvärdet i Knowit.

Läs rapporten.

Till toppen