Årsredovisning 2018

Publicerad 05 apr 2019

Knowits årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ned från knowit.se eller beställas från bolaget,
tel 08-700 66 00.

Till toppen