Årsredovisning 2014

Publicerad 07 apr 2015

Knowits årsredovisning för 2014 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned från Knowits hemsida eller beställas från bolaget, tel 08-700 66 00.

Här hittar du fler av våra rapporter.

Till toppen