Antal aktier i Knowit AB

Publicerad 31 maj 2017

Antalet aktier i Knowit AB uppgår till 19 079 003 och aktiekapitalet 19 079 003 kronor, efter den i maj genomförda kvittningsemissionen av 164 879 aktier.

Emissionen beslutades på bolagsstämman den 25 april 2017 och kommunicerades i samband med verkställande av beslutet den 10 maj 2017.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 12.00 den 31 maj 2017.

Till toppen