Antal aktier i Knowit AB

Publicerad 29 aug 2014

Antalet aktier i Knowit AB uppgår till 18 389 032 och aktiekapitalet 18 389 032 kronor, efter den i maj genomförda kvittningsemissionen av 745 044 aktier och verkställandet av Knowits indragning av 48 734 aktier som tidigare återköpts.

Emissionen och indragningen beslutades på bolagsstämman den 29 april 2014 och kommunicerades i samband med verkställande av beslutet den 23 maj 2014.

Till toppen