Antal aktier i Knowit AB

Publicerad 31 maj 2016

Antalet aktier i Knowit AB uppgår till 18 914 124 och aktiekapitalet 18 914 124 kronor, efter den i maj genomförda kvittningsemissionen av 525 092 aktier.

Emissionen beslutades på bolagsstämman den 27 april 2016 och kommunicerades i samband med verkställande av beslutet den 19 maj 2016.

Till toppen