Knowit och Systembolaget i samarbete om digital utveckling

Publicerad 02 mar 2017

Systembolaget har tecknat ramavtal med Knowit som prioriterad leverantör inom områdena Verksamhet och Digital utveckling. Samarbetet innebär att Knowit ska bidra i Systembolagets digitala transformation.

Ramavtalet mellan Knowit och Systembolaget avser uppdrags- och konsultjänster och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Avtalet innebär att Knowit ska hjälpa Systembolaget att vidareutveckla verksamheten och proaktivt stödja den digitala förflyttningen.

-Systembolaget bedriver en verksamhet som är utmanande och viktig ur flera aspekter. Vi är glada och stolta över att få möjlighet att med våra idéer och vårt kunnande inom verksamhetsutveckling och digital transformation hjälpa Systembolaget att uppfylla sitt samhällsuppdrag, säger Mats Ohlsson affärsutvecklingsansvarig på Knowit.

Systembolagets vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Systembolagets affärsidé är att sälja alkoholdrycker med ansvar och överträffa kundens förväntningar genom att ständigt utveckla sortiment, kunnande och service.

Läs gärna mer om Knowits digitala lösningar på knowit.se

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 9.00 den 2 mars 2017.

Till toppen