Så skapar du radikal innovation i stora bolag

Publicerad 07 okt 2020 Birds in the sky

Sverige brukar hyllas som ett av världens mest innovativa länder, mycket tack vare vår rika startupkultur. Aktörer som Spotify, Klarna och iZettle började småskaligt för att sedan revolutionera sina branscher medan större bolag hamnar i skymundan. Så hur gör man om man vill vara både stor och radikal?

Radikal innovation – definition

Gemensamt för radikala innovationer är att de förändrar hela marknadens utveckling och sätter ribban för alla liknande produkter. Man brukar ställa radikal innovation i kontrast till inkrementell innovation, vilket är stegvisa förbättringar av befintliga produkter och idéer.

Fastän inte alla företag kan eller vill vara Spotify så är radikal innovation ofta nödvändigt för att hålla sig relevant på en allt tuffare marknad. Det är en nyckelfaktor till att bli branschledande och göra bestående avtryck hos både kunder och konkurrenter.

A business that isn’t investing in tomorrow, is a business that’s already in the process of dying.

– Reid Hoffman

Varför är det svårt att vara stor och radikal?

I det nuvarande affärslandskapet finns hotet från disruption ständigt kring hörnet. Då räcker det inte att fortsätta göra samma sak, men lite bättre, år efter år. Ibland kan det krävas radikala satsningar – bland annat på radikal innovation. Men i stora bolag tenderar följande faktorer att sätta stopp för radikala initiativ:

  • Organisationen är byggd för att vara stabil och förutsägbar, inte snabbfotad

  • Nya idéer som “hotar” den nuvarande affärsmodellen anses vara riskabla

  • Ledningen tänker för kortsiktigt (söker snabba resultat) eller för långsiktigt (missar nya affärsmöjligheter)

  • Man bedriver bara inkrementell innovation

  • Organisationen är föråldrad och toppstyrd – de som är närmast kunden får inte utrymme för kreativitet

Tillhör du en större organisation som vill satsa på radikal innovation, men känner igen några av dessa hinder?

Efter att ha jobbat med digital utveckling och innovation i större bolag i över 20 år så vet vi att det går att vara både stor och radikal. Från kunder får vi ofta frågan om vad som fungerat för andra företag i samma situation. Därför har vi samlat fyra snabba tips om hur du underlättar radikal innovation i stora bolag.

1. Problem: Den gamla affären styr alla nya affärer

Ledningen utgår från att nya versioner av befintliga produkter är lönsamma baserat på historiska data, istället för att använda kalkyler som täcker helheten.

Lösning: Driv nya affärer som ett startup

Släpp på de byråkratiska tyglarna och separera gamla och nya affärer. Låt färska initiativ få mer frihet så att de kan drivas lika agilt som startups. Framgångsrika företag har till exempel valt att starta upp en egen verksamhet som dotterbolag eller joint-venture för att skapa rätt kreativ miljö utanför kärnverksamheten.

2. Problem: Långa kommunikations- och beslutsvägar

Stora komplexa bolag betyder ofta långa komplexa beslutsvägar som sinkar innovationsarbetet. Personal som flyttar inom verksamheten ökar på problematiken då de varken får en bra helhetsbild eller vågar fatta radikala beslut.

Lösning: Slut gapet

Säkerställ direkta och snabba kopplingar mellan ledningen och nya initiativ, så att de senare kan drivas så snabbfotat som marknaden kräver. Tillsätt till exempel en agil styrgrupp som har mandat att fatta snabba beslut.

3. Problem: Samma gamla resurser och samarbeten

Man begränsar sig till nuvarande it-system, partners och så vidare, av finansiella skäl eller för att det känns hemvant.

Lösning: Expertis utifrån

Ge nya initiativ mandat att välja de it-resurser, partnerskap och så vidare som det behöver. Våga prova något nytt ifall det gamla inte lever upp till förväntningarna!

4. Problem: Rädsla för att misslyckas

Man ställer samma krav på nya affärer som på gamla. Nya idéer riskerar att kvävas i sin linda för att projektet inte kan presentera rätt nyckeltal från dag ett.

Lösning: Ta risken!

Förstå vad som finns att förlora i varje steg av affären, ta risken och fortsätt experimentera tills ni hittat rätt . “Misslyckande” är mer regel än undantag – det är en naturlig del av innovationsprocessen.

Woman with laptop

Testa din verksamhets innovationskraft

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Från hisspitch till MVP

Från hisspitch till MVP

Guiden tar dig steg för steg igenom det som krävs för att omvandla din idé till en lönsam digital produkt, vare sig det handlar om en enkel app eller en invecklad ny plattform.

Läs mer om vårt erbjudande

Skapa kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Till toppen