Organisationer måste anpassas efter förutsättningar som tekniken ger

Publicerad 13 mar 2019

Ny teknik driver på och förändrar vårt samhälle från grunden där helt nya möjligheter och utmaningar uppstår. Teknik som artificiell intelligens (AI) och sakernas internet (IoT) skapar stor samhällsnytta inom allt från äldreomsorg till klimatfrågan. Pia Engwall, vd Knowit Örebro, berättar mer om vad hon ser i samband med de förändringar som drivs av digitaliseringen.

Den snabba tekniska utvecklingen påverkar också företagen. Den klassiska värdekedjan förändras och nya företag kommer in på marknaden och erbjuder nya typer av tjänster. Det driver fram behovet för företag att se över sina affärsmodeller, tjänster och grundläggande frågor om företagskultur, strategier, vision och mål.

– Vi ser också att framgångsrika organisationer har en helt annan syn på it. It är en mer integrerad del av affärs- och verksamhetsutvecklingen, säger Pia Engwall, vd Knowit Örebro, affärsområde Knowit Solutions.

Pia Engwall, VD Knowit Örebro AB, med fokus på IT, verksamhetsutveckling och förändringsledning genom agila leveransteam.

– Digitalisering i en snabb föränderlig värld ställer stora krav inte bara på företagen utan också dess medarbetare. Förändringsledare har fått en nyckelroll i organisationer som vill lyckas med de omfattande projekt och affärsutveckling som krävs. Vi ser en ökad efterfrågan av dessa tjänster inom området. Vi stöttar alltfler organisationer och deras medarbetare med att anpassa sig efter nya förutsättningar och känna sig delaktiga i förändringen, avslutar Pia Engwall.

Kontakta oss
Johanna Kanusson
VD Knowit Örebro
Till toppen