Molntjänster bidrar till innovation

Publicerad 22 okt 2019

Den digitala transformationen går snabbt idag och oavsett vilken bransch ditt företag befinner sig i finns det anledning att vara med i förändringen. Christer Olsson och Jonas Svensson, ansvariga för Knowits leverans av molnlösningar, ger sina trendspaningar inom området och vilken utveckling de ser kommer.

– Användarupplevelsen blir alltmer central och är en av de viktigaste faktorerna i kontakten med kunderna. Idag förväntar sig användarna en enhetlig och intuitiv upplevelse med omgående respons där man får svar direkt. För att kunna leverera den bästa upplevelsen måste vi kunna tänka som användarna och sätta oss in i deras situation, säger Jonas Svensson, regionchef inom affärsområde Knowit Solutions.

Innovation Lab

För att hitta de mest användarvänliga molnlösningarna och hjälpa företag att möta användarnas behov har Knowit skapat ett Innovation Lab. Det innebär att fokus läggs på att laborera med kundens lösning för att hitta nya intressanta vinklingar och förbättringar. En annan stor uppgift för labbet är att tillsammans med kunder hitta nya lösningar där vi står för teknikkunnandet och processen att utveckla innovationslösningar och där våra kunder står för domänkunskapen i sin egen affär. Tillsammans kan vi ta stora steg framåt snabbt!

– Vi identifierar helt enkelt hur den tillgängliga tekniken används på bästa sätt. Detta gäller oavsett vilken enhet som användaren använder sig av, och oavsett om interaktionen sker i den fysiska världen eller om interaktionen är helt digital. Idag ser vi ett konstant ökat intresse hos våra kunder att styra sina investeringar mot innovation av kundernas användarupplevelse, säger Jonas Svensson.

Så säkert är molnet

It-säkerhet är ett hett ämne och vi har i närtid sett flera fall där den brister. För att garantera så hög säkerhet som möjligt för molnbaserade tjänster krävs både tydliga rutiner och en säkerhetspolicy.

– Oftast är det den mänskliga faktorn som ställer till det då säkerheten brister i en molnlösning, eller att det i organisationen saknas rutiner som leder till en minskad säkerhet. Därför är det oerhört viktigt med en tydlig säkerhetspolicy och att den är en integrerad del av molnstrategin, säger Christer Olsson, vd på Knowit Cloud, bolag inom affärsområde Knowit Solutions med fokus på leverans av molnlösningar.

Säkerhetspolicyn måste innehålla riktlinjer för vilken data som kan placeras i molnet och under vilka förutsättningar den ska flyttas. Utbildning av användarna i handhavande och hantering är kritiskt att få med.

– Det går till exempel att minimera den mänskliga faktorn genom att använda multifaktorautentisering vid access och automatisera flöden. Även ägandeskap av molnet och molntjänster samt riskanalys bör ingå i säkerhetsarbetet. Att satsa på molnlösningar ger mer fördelar än nackdelar eftersom molntjänster öppnar upp för många nya möjligheter säger Christer Olsson.

Med molnet blir det enklare för företag att förändra sig digitalt, utan att dra på sig höga investeringskostnader och man kan också gradvis fasa in nya förändringar. En stor fördel är då att man kan satsa mer pengar på ökad kompetens istället för på hårdvara. Då skapas förutsättningar för att låta aktuellt behov och användande styra snarare än vilka investeringar man redan har i fast infrastruktur.

moln2.jpg

Vilken strategi är rätt för molnet? 

Utvecklingen av molntjänster förenklar för företag att bli mer innovativa och att nyttja de tekniska möjligheter som finns. Men det ställer även krav på att navigera sig fram och ta beslut på vilka möjligheter som är rätt för just den egna verksamheten. Verksamhetens behov behöver också matchas med rätt kompetens inom molnområdet.

– För att migrera hela eller delar av system och applikationer till molnet krävs en ordentlig analys på förhand för att verkligen identifiera vilken data som passar för en flytt till molnet. Det är även viktigt att se över och ha en livscykel för molnförvaltning som innefattar verksamhetens SaaS, PaaS och IaaS tjänster. Därför bör det finnas expertis inom organisationen för implementering, kontroll och styrning av molnmodulerna, samt att identifiera ägandeskap av molnmodulerna. Det yttersta ansvaret för molnsatsningen behöver ligga hos CIO, säger Christer Olsson.

Molnet framåt - kommande tekniker och trender 

Molnlösningar fortsätter att vara ett snabbt växande område och molnleverantörer som Amazon och Microsoft fortsätter arbetet med att hela tiden utveckla sina molnerbjudanden.

– Molnplattformar, tjänster och infrastruktur ger ett stort värde redan idag, men är också en stark drivkraft som kommer att bana väg framåt i utvecklingen av det som anses vara framtidens it, såsom intelligenta saker, intelligenta appar och analyser samt AI, säger Jonas Svensson.

Utvecklingen går mot att funktioner utvecklas direkt i molnet, och att man bygger serverlösa applikationer. Även artificiell teknik kommer att levereras genom molnapplikationer och molnlösningar. Enligt Gartner kommer 60 procent av alla nya molnapplikationer att inkludera AI och analystjänster år 2020.

Vill du veta mer?
Jonas Svensson
Regionchef, Knowit Solutions Syd
Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen