Vi blir mer öppna för att investera i analys av data

Publicerad 08 mar 2019

Big data, maskininlärning och avancerad analys – idag finns det många olika buzzwords kring det vi gör när vi analyserar stora mängder data för att få viktiga insikter. Lisa Lind, vd för Knowit Decision Stockholm berättar kort om vad hon ser för trender komma inom analys av data.

Insikter som låter oss förstå och tolka den data som har samlats in. Den stora utmaningen ligger i att kunna dra så exakta och korrekta slutsatser som möjligt, samtidigt som informationssäkerhet och sekretess måste hanteras i linje med gällande lagstiftning.

Lisa Lind, VD Knowit Decision Stockholm AB, med fokus på Datawarehouse baserat på SAS Institute och RPA automatisering.

– Att arbeta med avancerad analys är inget nytt för oss. Däremot ser vi en större öppenhet för investeringar i nya tekniska lösningar som möjliggör detta på ett modernt sätt. De flesta organisationer strävar idag mot att bli datadrivna och då satsar man på analys i stor omfattning och vågar prova nya angreppssätt för att nå dit, säger Lisa Lind, VD Knowit Decision Stockholm, affärsområde Knowit Solutions.

Kontakta oss
Lisa Lind
VD Knowit Decision Stockholm AB
Till toppen