Innovationskraft som katalysator för er digitala omställning

Publicerad 07 okt 2020 Hand holding growing plant

Efter en orolig vår är det dags att få fart på verksamheten igen. Kanske är det dags att genomföra den där digitala omställningen som länge behövts. Vilken innovationskraft finns hos er – behöver ni hjälp med nya idéer eller finns de kanske redan i organisationen men behöver lyftas?

På Knowit kommer vi i kontakt med många företag som är nyfikna på förändring men som inte riktigt vet hur de ska komma igång. Ett första steg för att komma igång är att genomföra ett test av er innovationskraft – testa och se var ni befinner er och vilka åtgärder som kan behövas.

Hur kan ett test av er innovationskraft hjälpa organisationen framåt?

När vi på Knowit kommer i kontakt med ett nytt företag är vi ofta nyfikna på vilken kraft som finns i företaget. Kraften att föra företaget framåt, kraften att ta tillvara idéer, kraften att kommunicera företagets idé och kraften att som medarbetare ha utrymme för att vara innovativ.

Vad innebär det att vara innovativ?

Innovare är latin och betyder "att förnya". Att vara innovativ är en kraft som finns inneboende hos alla människor på ett eller annat sätt – det definierar oss – en aktiv vilja att ständigt utvecklas. Vi vill förnya och komma med nya idéer. En organisation som lyckas ta tillvara idéer från medarbetarna kommer vidare i företagets utveckling. Medarbetare som får utrymme och blir uppskattade för nya idéer och uppslag trivs och hjälper företaget utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

Vad är ett test av innovationskraft?

När vi lanserade vårt test av innovationskraft ville vi erbjuda medarbetare i företag en möjlighet att testa sin egen, men också företagets innovationskraft. Sedan starten har många individer i olika organisationer valt att göra testet. I resultaten har vi sett medarbetare i den stora organisationen som haft en otroligt stark innovationskraft medan ledningen suttit lugnt och levt på gamla meriter. Vi har också sett hur personer i ledande ställning ibland har haft helt andra visioner än de medarbetare som arbetar längre ner i organisationen.

Hur går vårt test av innovationskraft till?

Testet hittar du till höger om artikeln. Du svarar på olika frågor där du graderar dina svar på en skala från ”stämmer helt” till ”stämmer inte alls”. Testet utvärderar din verksamhets innovationskraft inom elva olika områden, från ren innovation via teknisk nyutveckling till kommunikation och kultur. Analysen görs sedan ur såväl ett lednings- som ett medarbetarperspektiv.

Vad får jag veta i resultatet?

Vi analyserar svaren och presenterar dem i form av ett spindeldiagram. I diagrammet kan du se hur de olika perspektiven i företaget förhåller sig till varandra, genom att identifiera både hur innovationskraften ser ut för verksamheten som helhet, men också hur den skiljer sig åt mellan ledningen och medarbetarna.

Vad tycker de som gjort testet?

Nästan alla som gjort testet är överraskade över hur väl testresultatet stämmer med verkligheten. I resultatet skickar vi, förutom spindel-diagrammet, med en nulägesrapport i klartext där vi beskriver hur läget ser ut just nu och vad vi tror att man behöver arbeta vidare med. Det kan vara så att ledning och medarbetare står långt ifrån varandra och inte alls har en samlad syn på hur företaget skall komma framåt i sin utveckling, men det kan också vara så att det finns gott om innovationskraft på alla nivåer – men att den behöver tas till vara!

Visst låter det spännande? Testa er innovationsktaft - och se hur du och din organisation ligger till.

Woman with laptop

Testa din verksamhets innovationskraft

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Från hisspitch till MVP

Från hisspitch till MVP

Guiden tar dig steg för steg igenom det som krävs för att omvandla din idé till en lönsam digital produkt, vare sig det handlar om en enkel app eller en invecklad ny plattform.

Läs mer om vårt erbjudande

Skapa kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Kontakta oss
Till toppen