Hur kombinerar man ett agilt arbetssätt med en fast deadline?

Publicerad 01 jul 2020

Traditionell projektledning, även känt som vattenfallet, har fått rykte om sig att vara omodernt och oflexibelt. Å andra sidan upplever många att det är svårt att hitta styrning och riktning i agila projekt. Men genom att kombinera det bästa ur båda världar kan man uppnå en lösning som fungerar bra för alla parter.

Långsiktiga deadlines är ibland oundvikliga. Framför allt är de viktiga för beställaren som vill ha klarhet i vad som levereras, när det levereras och hur mycket det kommer att kosta. Det kan rimma illa med agil utveckling där produkten ska få växa fram iterativt. Men med en lagom dos av vardera metod kan man bibehålla ett modernt tänk kring sin produktutveckling samtidigt som beställaren kan känna sig nöjd och trygg med leveransen.

Vattenfall vs. agilt: för- och nackdelar

Enligt traditionell projektledning definieras projektets omfattning och detaljer i en kravspecifikation och därefter arbetar man mot planerade deadlines. I agil utveckling ska produkten istället få växa fram i samklang med kundens önskemål och slutanvändarnas input. Numera förväntas i princip alla arbeta agilt, men båda metoderna har sina styrkor och svagheter.

Ett agilt projekt riskerar att sluta som den gamla folksagan om Mäster Skräddare. Kunden kommer gång på gång till skräddaren med sin kravspecifikation (en rock), men varje avstämning blir något annat (ett par byxor, en väst) och i slutändan det klassiska citatet – “det bidde ingenting”.

Fördelar med agila metoder:

 • Uppmuntrar engagemang i alla led
 • Flexibilitet och skalbarhet
 • Beställaren får kontinuerlig uppdatering
 • Produkten utvecklas efter marknadens krav

Nackdelar:

 • Svårare att få överblick över hur långt projektet kommit
 • Osäker leverans – vad ska vara klart när?
 • Kostnader kan springa iväg

 

Med en mer klassisk projektledning – där kund och slutkund inte är lika involverade – riskerar projektet istället att sluta som berättelsen om kejsarens nya kläder. Det som såg så fint ut på papperet var varken anpassat eller designat efter marknadens behov. Den nya coola grejen blev i verkligheten något väldigt genomskinligt som marknaden inte var intresserad av.

Fördelar med vattenfallet:

 • God överblick över projektets omfattning
 • Säkrare budget och möjlighet till avstämning
 • Säkrare leverans mot satta datum
 • Överensstämmelse med kravspecifikation

Nackdelar:

 • Fyrkantigt; allt behöver bestämmas i förväg för att säkra planeringen
 • Utvecklingsteamet saknar möjlighet till delaktighet
 • Produkten speglar inte en snabbrörlig marknad

 

Så för att nå bästa möjliga slutresultat kan lösningen vara att “plocka russinen ur kakan” – att behålla det som funkar och överge det som inte gör det.

Identifiera russinen

Så hur är man agil, flexibel och smart, samtidigt som man säkerställer leverans så att kund och beställare känner sig nöjda och trygga?

Eftersom olika projekt har olika förutsättningar behöver man till att börja med identifiera vad “russinen” är för något.

I samband med en produktlansering eller ett byte av miljö kan det vara extra viktigt att möta en fast deadline. Det kan handla om kostnadskontroll eller hur produkten förhåller sig till andra produkter. Samtidigt vill man säkerställa att slutresultatet blir bästa tänkbara genom att iaktta ett iterativt och agilt arbetssätt.

Det agila arbetssättet, utfört av ett dedikerat, engagerat och tvärfunktionellt team tillgodoser bäst kvalitativ och effektiv leverans, men måste få verka inom strukturerade ramar

Russinen i det här fallet är strukturen från vattenfallet, med en deadline och kanske några givna milstolpar samt tydliga effekt- och resultatmål. Här krävs att projektledaren sätter upp en tydlig projektplan och kommunikationsstruktur för att se till att beställaren kan känna sig trygg med att få löpande uppdateringar från teamet.

Själva utvecklingsarbetet sker sedan agilt, med täta avstämningar inom teamet där man iterativt tar fram bästa möjliga produkt som möter effekt- och resultatmålen. För detta krävs en klok och kommunikativ produktägare eller tech lead som arbetar aktivt med backloggen i samarbete med projektledaren. Projektledaren i sin tur skapar trygghet och styrning genom att se till att rätt personer pratar med varandra i rätt tid. I större projekt behövs även engagemang från styrgruppen – men mer om detta i en senare artikel.

Sammanfattning

Det agila arbetssättet, utfört av ett dedikerat, engagerat och tvärfunktionellt team tillgodoser bäst kvalitativ och effektiv leverans, men måste få verka inom strukturerade ramar med väldefinierade effekt- och resultatmål.

Den klassiska projektledningen skapar trygghet, då beställaren kan följa projektets framfart med god insyn i pågående leverans. Samtidigt medför det agila arbetssättet att man i ett tidigt stadie kan se om det behövs större förändringar som kommer att påverka projektets budget i tid, pengar och resurser.

Från hisspitch till MVP

Från hisspitch till MVP

Guiden tar dig steg för steg igenom det som krävs för att omvandla din idé till en lönsam digital produkt, vare sig det handlar om en enkel app eller en invecklad ny plattform.

Läs mer om vårt erbjudande

Skapa kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Kontakta oss
Till toppen