En tillbakablick och framåtspaning

Publicerad 16 dec 2019

Året som gått har präglats av en flitig debatt om hur både företag och privatpersoner kan göra skillnad på riktigt. Fokus framåt kommer att riktas mot vad vi inom vår bransch kan bidra med för att göra samhället till en mer hållbar och bättre plats. Per Wallentin, vd och koncernchef på Knowit, berättar vad han tror om framtiden.

Frågor som handlar om hur vi utvecklar samhället i stort och tar hand om vår miljö prioriteras idag högre av allt fler. Det påverkar vad vi levererar och blir en viktig parameter när vi genomför uppdrag i samarbete med våra kunder. Att redan från uppstarten av ett projekt fundera på hur vi tillsammans kan belysa hållbarhetsaspekter blir viktigt – och att sedan också följa upp på samma sätt kanske ännu viktigare.

– Att organisationer och företag har en tydlig vision och tar ett aktivt ansvar för hållbarhetsfrågor förväntas av medarbetare och kunder idag. Något har hänt i samhället som gör att detta lyfts både högre och på ett annat sätt än tidigare. Det rör exempelvis miljö, rättvisa och jämställdhet, men även ett ökat ansvar för effektiviteten i samhället, till exempel att minska kostnader i offentlig sektor, säger Per.

Hållbarhet – samhällstrend och ett verkligt behov

Förväntningen om att organisationer och företag ska ta ett bredare och större ansvar i samhället beror dels på att många faktiskt känner sig oroade över att man inte har en livsstil som är hållbar över tid, men också på att vi i västvärlden redan kommit högt upp i behovstrappan och därför har både möjlighet och viljan att lyfta blicken. Det är helt enkelt stimulerande och intressant att ta sig an frågan.

– Min personliga åsikt är att vi just nu även påverkas av situationen med extremt låga räntor. Eftersom pengar är relativt billigt, samtidigt som det redan idag finns mycket i samhället som är effektivt, kan man få till en hävstång rent ekonomiskt genom att nu ta nästa steg, säger Per.

Goda förutsättningar för hållbara affärer

Låga räntor möjliggör större och mer långsiktiga investeringar. Det innebär att organisationer och företag nu vågar ta klivet att tänka långsiktigt i investeringar kopplade till sin digitala transformation. Hade det däremot varit höga räntor och begränsad tillgång på pengar i samhället hade behovet av kortsiktiga lösningar med övergående effekter och resultat varit större.

– Nu finns både möjligheten och även krav från våra kunder att säkra upp en hållbar och långsiktig affär, vilket är spännande. Det är både drivet av det offentliga samtalet och av de ekonomiska förutsättningarna, menar Per.

Mänsklig digitalisering

Lyfter vi blicken och tittar längre fram blir det mer komplext att utveckla lönsamma affärsmodeller. Beteendemönster ändras snabbt, och det blir fler och fler delar i en värdekedja att ta hänsyn till.

– Vi behöver bli ännu mer fokuserade på mänskliga behov och mindre på tekniska möjligheter. Vi måste förstå och utgå ifrån att människor vill göra olika saker på olika sätt säger Per.

Vilka kanaler som kommer att fungera för att hantera olika ärenden eller genomföra specifika aktiviteter kommer att utkristalliseras framöver. Vissa tjänster kommer automatiseras helt utan mänskligt gränssnitt, för andra kommer det mänskliga mötet vara fortsatt viktigt. 

Digital hälsa för framtiden

Vidare är hälsa och sjukvård ett oerhört spännande område för digitaliseringsbranschen.

– Jag är övertygad om att vi människor kommer investera mer i vår hälsa i framtiden. Kroppen är så extremt komplex med många parametrar att ta hänsyn till, både vad gäller hur vi i grunden är konstruerade, men också av oss tillförda parametrar som exempelvis kost, motion, stress och läkemedel. Insamlingen av mer data och ökade insikter kommer verkligen att revolutionera vår hälsa. Eftersom vi i västvärlden redan har det så bra materiellt, kommer vi vilja lägga våra pengar på att utveckla detta område.

Till toppen