Därför ska du testa din verksamhets innovationskraft

Publicerad 07 okt 2020 Teamwork fist bump

Vad är det som gör att vissa verksamheter lyckas om och om igen, medan andra aldrig verkar komma till skott? Vad är det som gör att en toppenidé kan floppa första gången den testas, och kanske även andra och tredje gången, men fjärde gången blir det en succé?

Vi tror att svaret finns i kraften hos teamet och i teamets förutsättningar. Då behöver vi först veta vilka förutsättningarna är. Inom innovations- och startup-sektorn är det ett välkänt fenomen att en briljant idé får inga investerare om inte teamet bakom visar upp rätt förutsättningar. Samtidigt kan en medioker idé fånga samma investerare när teamet eller verksamheten är sammansvetsat med en tydlig vision. Målet behöver vara tydligt, men också väl förankrat och alla måste arbeta tillsammans för att lyckas.

Utmaningen är att applicera samma tankar i mogna verksamheter med etablerade produkter och tjänster. En sådan verksamhet måste kontinuerligt pusha sig själv och sin bransch framåt för att inte stagnera och bli omsprungen av nya aktörer. Nya idéer måste förankras för att bygga ytterligare affärer med samma hunger som ett startup utan att tappa existerande kunder. Ett första steg är att testa er innovationskraft för att se var ni befinner er och vilka åtgärder som kan behövas.

Varför ett test av innovationskraft?

Om du känner till ditt företags innovationskraft finns bättre förutsättningar för att ta till vara och släppa loss den kraften eller stimulera den där det behövs. Därför har vi tagit fram ett test för innovationskraft som mäter och utvärderar både en verksamhets förmåga till nytänkande och innovation men också möjligheterna att ta tillvara kraften.

Testet är också ett sätt att förstå om hela verksamheten delar samma upplevelse. Ibland finns en otrolig kraft på gräsrotsnivå som aldrig når ledningen. Andra gånger kanske ledningen lever i en dagdröm med visioner som justeras löpande, vilket kan kväva kreativiteten hos de anställda. De ser det inte som lönt att engagera sig i projekt som hela tiden ändras.

Med en bra grogrund kan även de mediokra idéerna få blomstra, samtidigt som en briljant innovation kan självdö om den inte får kraft att spira.

Så fungerar vårt test av innovationskraft

Testet utvärderar din verksamhets innovationskraft inom elva olika områden, från ren innovation via teknikstack till kommunikation och kultur. Analysen görs ur såväl ledningens som medarbetarnas perspektiv. Vad ser vi är viktiga nyckelingredienser för att ha en innovationskraftig miljö på företaget

Resultatet av testet presenteras i ett spindeldiagram som visar hur de olika områdena förhåller sig till varandra. Med hjälp av diagrammet kan du identifiera vad som behöver bearbetas för att stärka innovationskraften inom din verksamhet. Diagrammet visar både hur innovationskraften ser ut för verksamheten som helhet samt hur den skiljer sig ur ett strategiskt (ledningens) kontra ett operativt (medarbetarnas) perspektiv.

Du kan även använda testet för att analysera skillnader mellan olika team eller avdelningar. Vissa delar av verksamheten kan präglas av transparens och tydlighet, medan andra är helt oförstående inför förändring. Genom att identifiera vilken del av verksamheten som står inför vilka utmaningar kan du lägga kraft på att utveckla där det behövs. För att konkretisera din verksamhets förutsättningar tilldelas den en innovationspersona.

Varje persona har både sina styrkor och svagheter. I en organisation där ledningen har visioner och driv men där medarbetarna inte känner sig delaktiga kommer idéerna bara att förbli dagdrömmar – då behöver verksamheten fundera på hur medarbetarnas involvering kan öka. När du istället finner att du har drivna medarbetare som upplever att de inte har med sig ledningen, så har du en verksamhet som går i sömnen. Här behövs ett gemensamt sammanhang och en klar plan.

Vilken persona är du?

Se var din verksamhet befinner sig idag. Känns det rätt? Om inte – var vill ni vara istället och hur kommer ni dit? Testa er innovationskraft - det hjälper er med första steget på vägen! Klicka här för att komma till testet.

Testa din verksamhets innovationskraft

Testa din verksamhets innovationskraft

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Från hisspitch till MVP

Från hisspitch till MVP

Guiden tar dig steg för steg igenom det som krävs för att omvandla din idé till en lönsam digital produkt, vare sig det handlar om en enkel app eller en invecklad ny plattform.

Läs mer om vårt erbjudande

Skapa kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Kontakta oss
Till toppen