Artificiell intelligens – hetare än någonsin

Publicerad 13 jan 2020 Jonna Stålring-Westerberg, Knowit

AI och maskininlärning kommer fortsätta stötta vårt beslutsfattande. Det skapar möjligheter till hyperautomatisering och att överlåta arbete till autonoma enheter. Men vad är AI egentligen? Även om det är en av de absolut hetaste trenderna inom digitaliseringsindustrin har många svårt att definiera begreppet.

Den forskare som myntade begreppet 1956, John McCarthy, definierar det som ”vetenskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner”. De flesta AI-forskare och AI-läroböcker definierar detta område som ”studien och utformningen av intelligenta agenter”, där en intelligent agent är ett system som uppfattar sin omgivning och vidtar åtgärder som maximerar sina chanser att framgångsrikt uppnå sina mål.

Artificiell intelligens är ett samlingsbegrepp för en rad olika tillämpningar. Jonna Stålring-Westerberg jobbar på Knowit med att etablera en verksamhet inom AI-området.

– AI är ett stort och komplext område. För att inte gå för djupt in i detalj kan vi dela upp AI i ett område som handlar om att ”uppfatta och agera”, ”kunskapsrepresentation och resonerande”, ”maskininlärning”, ”optimering” och ”expertsystem”. Enklare uttryckt handlar AI om att representera kunskap och att använda den för att skapa nya insikter, föremål eller handlingar, säger Jonna.

Konceptuell förståelse

Det område som hon bedömer har störst potential är ”kunskapsrepresentation och resonerande”. Det innebär att ett system kan fatta beslut baserat på kunskap. De metoder som används bygger på hur människor resonerar, kommunicerar och löser problem.

– Exempel på lösningar som många kommer i kontakt med är förbättrade tekniker inom webbsökning. I dag söker vi på exakta ord, men istället skulle vi kunna söka på koncept. Till exempel ”boskap” vilket också av systemet skulle tolkas som djur och bättre motsvara sökningens intentioner, säger Jonna.

Ett annat område är att förstå tal och text. Det räknas till ”uppfatta och agera” och är vanligt inom robotisering, som är baserat på de kognitiva egenskaperna och träna att lära sig ett visst beteende.

Att AI är mer aktuellt än någonsin beror delvis på att tekniken nu har utvecklats så långt att det går att bygga fungerande tillämpningar, det handlar om datalagring och bandbredd, snabba uppkopplingar. Men fortfarande är kunskapen om vad AI kan användas till för begränsad.

– Vi behöver utbilda våra kunder. Enkla AI och maskininlärningsmetoder kan skapa stort mervärde. Som jag ser det handlar det mycket om kommunikation och utbildning för att se hur AI kan hjälpa kunderna att nå sina affärsmål, säger Jonna.

AI alltmer användbar inom sjukvård

Det finns flera möjliga tillämpningar där AI är relativt tillgängligt. Ett område är algoritmer som kan förutsäga underhållsbehov för produkter som är kopplade till IoT. Genom att övervaka och samla historiska data går det att prediktera när olika komponenter behöver bytas ut.

– På lång sikt tror jag på en AI-revolution. De flesta företagen vill bli datadrivna och det är företagens investeringsvilja som avgör hur fort det går. Vi ser snabba framsteg inom robotiken, chatbots och virtuell assistans. Och på sikt kommer kunskapsrepresentation och resonerande att utvecklas. Det är en teknik som kommer att bli mycket användbar inom till exempel sjukvården, säger Jonna.

En känd produkt är IBM:s AI Watson, som redan 2016 sägs ha räddat livet på en kvinna. Hon led av leukemi men trots behandling blev hon allt sämre. Man valde då att mata in all data från undersökningarna i Watson som samtidigt gick igenom 20 miljoner dokument om cancerforskning. Efter 10 minuter hade Watson kommit fram till hon inte bara led av en sorts leukemi, utan två samtidigt. Rätt behandling kunde sättas in.

– En stark drivkraft för AI-utvecklingen, förutom att företagen ser möjligheter till effektivisering, är att stimulera innovationer på så sätt att AI gör det möjligt att se samband som annars är svåra att upptäcka. Inom läkemedelsforskningen till exempel, kan AI upptäcka och föreslå nya molekylsammansättningar, säger Jonna.

Tar maskinerna över världen nu?

Det finns också många farhågor när det gäller AI. Att AI-tekniken är för komplicerad, att den är skrämmande – ska maskinerna ta över världen och vi alla bli slavar under tekniken? Det finnas också stora utmaningar som behöver diskuteras på en samhällsnivå, till exempel autonoma vapen och bias i algoritmerna. Här fordras ett etablerande av en AI-etik.

– Jag strävar efter att förenkla och förtydliga hur AI verkligen kan göra konkret nytta. Klart att det kan vara svårt om man går in på det tekniska, men koncepten är inte så svåra. Generell AI blir bättre och bättre på att klara av uppdrag. I framtiden kommer den att vara smartare än den mänskliga hjärnan, men då förhoppningsvis i mänsklighetens tjänst, avslutar Jonna.

Till toppen