6 spaningar inom it-branschen

Publicerad 28 mar 2019

Knowit är en av Nordens ledande konsultbolag inom it- och systemutveckling, med många verksamhetsområden. Vi har samlat ihop spaningar från några av våra VD:ar som har delat med sig av sina insikter och de tydligaste trender som de ser just nu.

1. Framtidens appar kommer att servera oss information

Dagens smarta applikationer som utvecklas är inte bara en spegling av en webbplats eller en webbsida. Idag utnyttjas även telefonens funktionalitet på ett helt annat sätt, där gps-koordinater, sensorer och ditt rörelsemönster integreras. För att det ska finnas ett syfte och ett värde med appen, används helt enkelt den funktionalitet som telefonen redan har. Fast i en större dimension.

– I framtiden kommer vi inte att använda appar för att söka efter information såsom vi gör idag. Vi kommer istället att bli serverade det vi efterfrågar med hjälp av proaktiva appar. Appens syfte blir därmed att tillhandahålla information genom maskinlärning och artificiell intelligens (AI) ofta redan innan vi behöver informationen. Många appar kommer att användas skärmlöst, som att mobilen låser upp ytterdörren när du närmar dig den med mobilen kvar i fickan, eller att tunnelbanespärrarna öppnar sig automatiskt så att du slipper dra ditt kort. Användare kommer också ha större möjlighet att använda så kallad augmented reality (AR) – det kommer till exempel att hjälpa dig att visualisera hur ditt nya kök ser ut på plats redan vid planeringsstadiet, titta på utsikten från ett hotell innan du bokar, se hur bra platsen till konserten är när du köper biljett, säger Camilla Landén, VD Knowit Mobile Stockholm, affärsområde Knowit Solutions.

2. Automatisering blir en del av vår vardag

Inom testområdet blir automatisering av testflöden allt vanligare. Även behovet av teknisk testning i övrigt har ökat. Trycket på kunskap om ny teknik har aldrig varit så efterfrågad som idag och vi ser ett ökat krav på verktygskunskap hos våra konsulter.

– Vi går mot ett alltmer agilt arbetssätt. För att hinna med i utvecklingstakten behöver vi automatisera testerna i den mån det går. Förutom automatisering blir prestandatester allt viktigare, till exempel genomförs det last-tester med stora mängder data för att undersöka vad webbplatser klarar av att hantera. Kraven på prestanda och tillgänglighet är högt ställda – tjänster ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet med snabba svarstider och de ska samtidigt stödja olika typer av enheter, säger Helen Lyhde Nial, VD Knowit Test Solutions, affärsområde Knowit Solutions.

3. Vi blir mer öppna för att investera i analys av data

Big data, maskininlärning och avancerad analys – idag finns det många olika buzzwords kring det vi gör då vi analyserar stora mängder data för att få viktiga insikter. Insikter som låter oss förstå och tolka den data som har samlats in. Den stora utmaningen ligger i att kunna dra så exakta och korrekta slutsatser som möjligt, samtidigt som informationssäkerhet och sekretess måste hanteras i linje med gällande lagstiftning.

- Att arbeta med avancerad analys är inget nytt för oss. Däremot ser vi en större öppenhet för investeringar i nya tekniska lösningar som möjliggör detta på ett modernt sätt. De flesta organisationer strävar idag mot att bli datadrivna och då satsar man på analys i stor omfattning och vågar prova nya angreppssätt för att nå dit, säger Lisa Lind, VD Knowit Decision Stockholm, affärsområde Knowit Solutions. 

4. Molnlösningar är nu en självklarhet inom Analytics/BI

Det som bara för några år sedan var utvecklingens framkant är nu standard inom Analytics. Det gäller bland annat nya roller som data scientist och information steward. Men det gäller även arkitektur och teknik, exempelvis DW-automatisering och molnlösningar. Denna utveckling är absolut nödvändig för att företag ska bli datadrivna.

– För företag att bli verkligt datadrivna behöver användarna få snabb tillgång till nya Analytics-lösningar. Det innebär att det måste gå fort att utveckla datahantering såväl som rapport- och analyslösningar. Automatisering och molntjänster är en avgörande faktor för att tillmötesgå detta. Våra kunder vill snabbare ta fram kundsegmenteringar eller ha bättre koll på finansiella risker. De vill kunna förse sina kunder och leverantörer med uppdaterad Analytics för att på så sätt minska behovet av lager eller utskick av rapporter. Vi ser även att data används mer och mer i de operativa besluten, inte bara i strategisk planering, säger Mia Schriwer, VD Knowit Decision Helikopter, affärsområde Knowit Solutions.

5. Organisationer måste anpassas efter de nya förutsättningar som tekniken ger

Ny teknik, driver på och förändrar vårt samhälle från grunden där helt nya möjligheter och utmaningar uppstår. Teknik som artificiell intelligens (AI) och sakernas internet (IoT) skapar stor samhällsnytta inom allt från äldreomsorg till klimatfrågan. 

Den snabba tekniska utvecklingen påverkar också företagen. Den klassiska värdekedjan förändras och nya företag kommer in på marknaden och erbjuder nya typer av tjänster. Det driver fram behovet för företag att se över sina affärsmodeller, tjänster och grundläggande frågor om företagskultur, strategier, vision och mål. – Vi ser också att framgångsrika organisationer har en helt annan syn på it. It är en mer integrerad del av affärs- och verksamhetsutvecklingen, säger Pia Engwall, VD Knowit Örebro, affärsområde Knowit Solutions.

– Digitalisering i en snabb föränderlig värld ställer stora krav inte bara på företagen utan också dess medarbetare. Förändringsledare har fått en nyckelroll i organisationer som vill lyckas med de omfattande projekt och affärsutveckling som krävs. Vi ser också en ökad efterfrågan av dessa tjänster inom området. Vi stöttar alltfler organisationer och deras medarbetare med att anpassa sig efter nya förutsättningar och känna sig delaktiga i förändringen, fortsätter Pia.

6. Snabbrörlighet bland unga systemutvecklare ställer nya krav på arbetsgivare

Dagens unga byter jobb ofta, i synnerhet utvecklare. Men det är inte ett tungt lönekuvert, personliga förmåner och drömmen om att bli chef som driver dem mellan 20 och 30 år. De motiveras i stället av att de känner att de bidrar till ett högre syfte och utvecklas såväl personligt som professionellt.

– Idag är det ett högt tryck på teknisk kompetens och det är sällsynt att en systemutvecklare stannar på samma arbetsplats i mer än 1,3 år. För att attrahera och framförallt behålla framtidens talanger behöver arbetsgivare ha ett högre syfte med sitt arbete och sin arbetsplats. Företag måste även kunna erbjuda sina anställda tydliga utvecklingsmöjligheter och visa hur de kan vara med och skapa förändring. Jag tror även att uthållighet, fokus och långsiktighet är viktiga faktorer för lärokurvan. Därför kan det vara klokt att stanna hos en och samma arbetsgivare i ett par år. Då slipper man dessutom det otroliga stresspåslaget av att byta jobb stup i kvarten vilket påverkar hälsan och balansen i livet, säger Maria Börjesson, VD Knowit Development, affärsområde Knowit Solutions.

Camilla Landén, VD Knowit Mobile Stockholm AB
Utvecklar mobila applikationer.

Helen Lyhde Nial, VD Knowit Test Solutions AB
Testar och kvalitetssäkrar mjukvara.

Lisa Lind, VD Knowit Decision Stockholm AB
Datawarehouse baserat på SAS Institute och RPA automatisering.

Mia Schriwer, VD Knowit Decision Helikopter
Hjälper verksamheter att strukturera och visualisera sin data.

Pia Engwall, VD Knowit Örebro AB
IT, verksamhetsutveckling och förändringsledning genom agila leveransteam.

Maria Börjesson, VD för Knowit Development AB
Systemutveckling och förvaltning genom agila leveransteam.

Till toppen