Starkare tillsammans

Knowit välkomnar seriösa företag som underleverantörer. Följ instruktionen nedan om du är intresserad av att bli underleverantör, ta del av avrop och leverera på ramavtalet.

Vår avtalspart för ramavtalet Programvaror och tjänster -  Systemutveckling är Knowit AB. För att få leverera på detta ramavtal krävs att ni blir godkänd underleverantör utifrån Kammarkollegiets krav. Därför krävs en initial insats från er och ett godkännande av oss som ramavtalsleverantör.

Instruktionerna leder fram till ett samarbetsavtal enligt back-to-back-princip. Detta samarbetsavtal speglar villkoren i Kammarkollegiets regelverk kring samarbete mellan Ramavtalsleverantör och Underleverantör. När samarbetsavtalet är på plats kan vi lämna in avropsvar med dig som underleverantör.

 

Förberedelse

  1. Kontakta Sebastian Vidovic, 073-074 68 37, eller skicka ett mail till business@knowit.se för prekvalificering av er ansökan.
  2. Beställ ut ert registreringsbevis från Bolagsverket (Ej äldre än 3 månader)
  3. Ladda ner, läs och fyll i samarbetsavtalet
  4. Ladda ner och läs igenom Knowits Code of Conduct.

Skicka in ansökan

Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till business@knowit.se. Bifoga:

  1. Ifyllt samarbetsavtal
  2. Registreringsbevis

I mailet meddelar du om vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver:

  • Namn
  • Roll
  • Mobilnummer
  • e-postadress

 

Vi kommer att göra en kreditkontroll på ditt företag, där kreditvärdigheten ska överstiga 40 enligt CreditSafe:s skala.

Om vi godkänner kreditkontrollen, skickar vi ifyllt samarbetsavtal och Code of conduct från signeringstjänsten Oneflow till personen du angett för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.

Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta ramavtalsansvarig:

Sebastian Vidovic 

sebastian.vidovic@knowit.se

073-074 68 37 

 

 

 

 

Till toppen