IT-konsultlösningar

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster - Resurskonsulter - IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden inom IT-konsulttjänster. Ramavtalet kan nyttjas vid avrop som omfattar minst två konsulter med olika kompetenser, t.ex. när du behöver bemmana ett tvärfunktionellt team. Konsulterna ska återfinnas inom minst två delområden. De olika delområdena är:

 1. Verksamhetens IT-behov: Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet och Tillgänglighet)
 2. Ledning av IT-projekt: Projektledning och Styrning
 3. Säkerhet i IT och IT-projekt: IT-säkerhet
 4. Arkitektur och utveckling: Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitektur och Test

Exempel på tjänster:  Kravhanterare/Kravanalytiker, Användbarhetsdesigner/UX-designer, Förvaltningsledare, Projektledare, IT-säkerhetsanalytiker/IT-säkerhetsstrateg, IT-säkerhetstekniker, Systemutvecklare, Testare

Verksamhetens IT-behov

Kammarkolleigets ramavtal IT-konsulttjänster - Resurskonsulter - Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet. Exempel på tjänster:

 

 • Användbarhetsdesign/UX-designer
 • Kravhantering och Kravanalys
 • Metodstöd och Modelleringsledning
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Webbdesign
 • Verksamhetsanalys och Verksamhetsutveckling

Resurskonsulter, region Södra

Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra omfattar leveranser till avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne samt Västra Götaland. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande verksamhet.

Ramavtalen är indelade i sju kompetensområden. Knowit har ramavtal på följande fem komeptensområden: 

 • Användbarhet och tillgänglighet
 • Verksamhetsutveckling och krav
 • Arkitekter
 • Ledning och styrning
 • IT-säkerhet

 

Till toppen