IT-konsultlösningar

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster - IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden inom IT-konsulttjänster. Ramavtalet kan nyttjas vid avrop som omfattar minst två  konsulter med olika kompetenser, t.ex. när du behöver bemmana ett tvärfunktionellt team.

Konsulterna ska återfinnas inom minst två delområden. De olika delområdena är:

 1. Verksamhetens IT-behov: Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet och Tillgänglighet
 2. Ledning av IT-projekt: Projektledning och Styrning
 3. Säkerhet i IT och IT-projekt: IT-säkerhet
 4. Arkitektur och utveckling: Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitektur och Test

Exempel på tjänster: 

 

 • Kravhanterare/Kravanalytiker
 • Användbarhetsdesigner/UX-designer
 • Förvaltningsledare
 • Projektledare
 • IT-säkerhetsanalytiker/IT-säkerhetsstrateg
 • IT-säkerhetstekniker
 • Systemutvecklare
 • Testare

Ledning av IT-projekt

Kammarkollegiets ramavtal för IT-                 konsulttjänster-Ledning av IT-projekt omfattar olika typer av konsulttjänster inom ledning och styrning med anknytning till IT.

Exempel på tjänster:

 

 • Projektledare
 • Agil coach
 • IT-controller
 • Förvaltningsledare

Verksamhetens IT-behov

Kammarkolleigets ramavtal IT-konsulttjänster-Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Exempel på tjänster:

 

 • Användbarhetsdesign/UX-designer
 • Kravhantering och Kravanalys
 • Metodstöd och Modelleringsledning
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Webbdesign
 • Verksamhetsanalys och Verksamhetsutveckling

Säkerhet i IT och IT-projekt

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster - Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar konsulttjänster och kompetenser inom IT-säkerhet, informationssäkerhetsexpertis, IT-säkerhetsanalys/IT-säkerhetsstrategi samt IT-säkerhetsteknik.

Exempel på tjänster: 

 

 • Informationssäkerhetsexpert
 • IT-säkerhetsanalytiker
Till toppen