IT-konsulttjänster 2021

Addas ramavtal IT-konsulttjänster 2021 är mycket brett och omfattar alla vanliga kompetensområden IT-konsulttjänster i alla vanliga leveransvformer. Avropsberättigade är Kommuner, Kommunala bolag och Regioner. Ramavtalet ska tillgodose tillfälliga behov och behov över längre tid, resursuppdrag och projektuppdrag, enkla och komplexa tjänster, Operativa och strategiska tjänster.

 

Programvarulösningar

Ramavtalet Programvaror och Tjänster - Programvarulösningar under Kammarkollegiet omfattar programvara, molntjänster och tillhörande konsulttjänster samt licenstjänster. Ramavtalet passar för företag som tillhandahåller specifik mjukvara tillsammans med konsulttjänster.

Systemutveckling

Ramavtalet Programvaror och Tjänster - Systemutveckling  under Kammarkollegiet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Ramavtalet passar företag som levererar eller bemannar it och it-relaterade uppdrag; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga renodlade licenstjänster.

Säkerhet i IT och IT-projekt

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde Säkerhet i IT och IT-projekt under Kammarkollegiet omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet. Delområdet passar företag som levererar IT-säkerhetskonsulter, exempelvis IT-säkerhetsanalytiker, IT-säkerhetsstrateger, IT-säkerhetstekniker och expterter inom informationssäkerhet.

Verksamhetens IT-behov

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet. Delområdet passar företag som leverer konsulter inom modelleringsledning, metodstöd, verksamhetsanalys, användbarhetsarkitektur, teknikinformation, användartester/tillgänglighet, webbdesign och grafisk formgivning.

IT-konsultlösningar

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde IT-konsultlösningar  under Kammarkollegiet omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden som finns inom ramavtalet: Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning och Test. Delområdet passar företag som vill delta i ett konsultteam eller kan leverera tvärfunktionella team.

Region Södra

Ramavtalsområde Region Södra omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter under Kammarkollegiet, som levereras till Södra regionen som omfattar avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

Ramavtalet är ersätts av IT-konsulttjänster och dess delområden, men måste under en övergångstid användas av avropsberättigade i södra regionen. Ramavtalet passar bara företag som behöver nå Södra regionen inom Användbarhet och tillgänglighet, Verksamhetsutveckling och krav, Arkitektur, Ledning och styrning eller IT-säkerhet.

Till toppen