Programvarulösningar

Ramavtalet Programvaror och Tjänster - Programvarulösningar omfattar programvara, molntjänster och tillhörande konsulttjänster samt licenstjänster. Ramavtalet passar för företag som tillhandahåller specifik mjukvara tillsammans med konsulttjänster.

Systemutveckling

Ramavtalet Programvaror och Tjänster - Systemutveckling omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Ramavtalet passar företag som levererar eller bemannar it och it-relaterade uppdrag; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga renodlade licenstjänster.

Säkerhet i IT och IT-projekt

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet. Delområdet passar företag som levererar IT-säkerhetskonsulter, exempelvis IT-säkerhetsanalytiker, IT-säkerhetsstrateger, IT-säkerhetstekniker och expterter inom informationssäkerhet.

Verksamhetens IT-behov

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet. Delområdet passar företag som leverer konsulter inom modelleringsledning, metodstöd, verksamhetsanalys, användbarhetsarkitektur, teknikinformation, användartester/tillgänglighet, webbdesign och grafisk formgivning.

IT-konsultlösningar

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden som finns inom ramavtalet: Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning och Test. Delområdet passar företag som vill delta i ett konsultteam eller kan leverera tvärfunktionella team.

Region Södra

Ramavtalsområde Region Södra omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, som levereras till Södra regionen som omfattar avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

Ramavtalet är ersätts av IT-konsulttjänster och dess delområden, men måste under en övergångstid användas av avropsberättigade i södra regionen. Ramavtalet passar bara företag som behöver nå Södra regionen inom Användbarhet och tillgänglighet, Verksamhetsutveckling och krav, Arkitektur, Ledning och styrning eller IT-säkerhet.

Till toppen