För att få leverera på ramavtalet IT-konsulttjänster krävs att ni blir godkänd underleverantör utifrån Kammarkollegiets krav. För att bli godkänd som underleverantör krävs därför en initial insats från er och ett godkännande av oss som ramavtalsleverantör.

Vår avtalspart för ramavtalet IT-konsulttjänster område verksamhetens IT-behov och/eller IT-konsultlösningar heter Knowit & Precio Fishbone Publ IT AB. Detta bolag är vårt konsortium som vunnit ramavtalet. 

Instruktionerna nedan leder fram till ett samarbetsavtal enligt back-to-back-princip. Detta samarbetsavtal speglar villkoren i Kammarkollegiets ramavtal gentemot underleverantören, vilket är ett villkor i ramavtalet. När samarbetsavtalet är plats kan vi lämna in avropsvar med dig som underleverantör.

Förberedelse

 1. Kontakta Eva Aronsson (070-698 09 53) alternativt Victoria Eberson (070-572 70 11) för prekvalificering av er ansökan.
 2. Ta ut ett kreditvärderingsintyg från CreditSafe (ej äldre än 4 veckor).
  Intyget skall visa på en kreditvärdighet som överstiger 40 enligt Creditsafes skala.
 3. Beställ ut ert registreringsbevis. (Ej äldre än 3 månader)
 4. Ladda ner, läs och fyll i samarbetsavtalet
 5. Ladda ner och läs igenom Knowits Code of Conduct.

Skicka in ansökan

Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till avrop.itkonsult@knowit.se. Bifoga:

 1. Ifyllt samarbetsavtal
 2. Registreringsbevis
 3. Kreditvärderingsintyg från Creditsafe

 

I mailet meddelar du om vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver:

 • Namn
 • Roll
 • Mobilnummer
 • e-postadress

 

Efter kontroll skickar vi ifyllt Samarbetsavtal och Code of conduct från signeringstjänten GetAccept till personen du angett för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.

Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta ramavtalsansvarig:

Eva Aronsson  

eva.aronsson@knowit.se

070-698 09 53

 

 

 

 

Till toppen