IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande enhet.

Programvaror och tjänster

Knowit är leverantör på två ramavtal inom programvaror och tjänster. Båda ramavtalen omfattar konsulttjänster bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.  

Programvarulösningar omfattar programvara, molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Omfattar även licenstjänster.

Systemutveckling omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster för systemutveckling och systemförvaltning. Omfattar EJ licenstjänster.

Till toppen