Programvaror och tjänster

Knowit är leverantör på två ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster. Båda ramavtalen omfattar konsulttjänster bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.  

Programvarulösningar omfattar programvara, molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Omfattar även licenstjänster.

Systemutveckling omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster för systemutveckling och systemförvaltning. Omfattar EJ licenstjänster.

IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Knowit & Precio Fishbone Public IT AB är leverantör på tre ramavtalsområden inom IT-konsulttjänster Resurskonsulter: Verksamhetens IT-behovSäkerhet i IT och IT-projekt och IT-konsultlösningar. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Till toppen