Knowit stöder UNHCR:s arbete för barn på flykt

Knowit stödjer UNHCR och deras arbete för barn och familjer på flykt. Detta genom att gemensamt i koncernen samla in bidrag till UNHCR:s projekt ”Educate a child”, ett projekt som riktar sig till alla de barn och ungdomar som är på flykt och därmed inte har tillgång till utbildning. Genom initiativet ”Educate a child” ges 100 000-tals barn och ungdomar i 12 länder möjlighet att gå i skolan.

Mer om UNHCR

Vi hjälper Wonsa bli en effektivare och digital arbetsplats

Knowit har ett långsiktigt samarbete med organisation Wonsa – World of no sexual abuse – med målsättningen att skapa en effektiv och digital arbetsplats som bjuder in till kommunikation och samverkan. Arbetet bedrivs ideellt av ett team från Knowit som brinner för att skapa digitala arbetsplatser.

Mer om Wonsa

Med bidrag från Knowit lär sig barn att läsa

Miljontals barn världen över kan inte läsa, trots att de har gått i skolan i flera år. En av anledningarna är att många av dem inte har tillgång till läromedel. Norad har tillsammans med Knowit drivit projektet GDL, Global Digital Library, som ger barn möjligheten att lära sig läsa.

Projektet drivs och finansieras av Norad, direktoratet för utvecklingssamarbete i Norge. Knowit har bidragit med kompetens och resurser till utvecklingen av den tekniska plattformen, men också av den grafiska utformningen och bidragit med instruktionsmaterial och informationsfilmer.

Mer om Global Digital Library, GDL

Coding after work – för att främja kodintresset

Knowit är en av sponsorerna till Coding After Work, Swenug och DevOps ALM – så kallade meetups/ intressegrupper, som riktar sig till människor med särskilt intresse för kodning oavsett vilket projekt eller teknik man jobbar med. Vi är med och bidrar med kunskap inom området, lokal att vistas i och mat till deltagare under eventen. Alla som är intresserade av kodning är välkomna att delta och utbyta idéer med andra likasinnade inom ämnet.

Mer om Coding after work

Sommarskola med programmering för barn

Under somrarna anordnar vi Codeit, en sommarskola för barn och ungdomar i åldrarna 10–13 år. Barnen får under en vecka prova på att programmera robotar, göra 2D-spel, skapa webbsidor och testa lättare utveckling av appar. De får också lära sig mer om it-användning i praktiken – hur man kan skapa nya användningsområden genom att anpassa tillgänglig teknik och vad etik och moral på nätet innebär.

För att ge fler barn chans att delta i sommarskolan samarbetar Knowit med Programmering utan gränser, som erbjuder ett antal platser. Programmering utan gränser fokuserar på områden med sociala och ekonomiska utmaningar, med målet att inspirera barn att hitta en karriär inom teknik och it.

Till toppen