Vårt medarbetarlöfte

Grow – Vi har en innovativ miljö som bidrar till personlig utveckling där trygghet, engagemang och glädje står i fokus.

Make a difference – Med våra unika kunskaper, kompetenser och egenskaper bidrar vi till ett mer hållbart och mänskligt samhälle.

Together – Vi samarbetar och stöttar varandra för att skapa möjligheter att vara kreativa i vårt arbete. Vi delar med oss av våra kunskaper och arbetar nära kollegor, kunder och samarbetspartners.

Våra värdeord

Vi är schyssta

Vi är nära och tillgängliga

Vi brinner för innovation

Medarbetarskap och attrahera kompetens

För att identifiera hur vi kontinuerligt kan arbeta vidare och förbättras som arbetsgivare mäter vi löpande medarbetarnöjdhet och eNPS – viljan att rekommendera arbetsplatsen. Såväl medarbetarindex som viljan att rekommendera Knowit som arbetsplats ligger fortsatt mycket högt. I Universums Karriärbarometer för Young Professionals 2022 utsågs Knowit till branschbästa konsultbolaget inom kategori it/data. Utmärkelsen innebär att vi, av it-branschens unga professionella medarbetare, rankats högst av alla it-konsultbolag i Sverige.

Sök jobb eller läs mer om hur det är att jobba på Knowit

Den friska arbetsplatsen

Ohälsotalen inom it-branschen generellt, liksom på Knowit, är cirka tre procent vilket är lågt om man jämför med samhället i stort. Den största hälsorisken i vår bransch är att drabbas av psykosocial ohälsa på grund av en krävande arbetssituation och stress.

För att göra Knowit till en friskare arbetsplats gör vi såväl koncerngemensamma som lokala satsningar. Anställda får information om psykosocial ohälsa och stress. Chefer och ledare utbildas i hur man förebygger stressrelaterad ohälsa och utbrändhet på arbetsplatsen. Vi gör även satsningar för snabbare rehabilitering av långtidssjukskrivna och erbjuder företagshälsovård samt hälsokontroller till alla anställda.

Våra kontor runtom i Sverige driver lokala aktiviteter som gruppträning, stegtävlingar, personlig coachning och inspirerande må-bra föreläsningar om kost, träning och mindfulness. Vi arbetar ständigt med att öka medvetenheten hos medarbetare, vidareutbilda chefer och ledare, lägga större fokus på friskvård och arbeta vidare med aktiva åtgärder för att förkorta rehabiliteringstiden.

Jämställdhet

Vi prioriterar jämställdhetsfrågor högt och det är självklart att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet eller religion.

Andelen kvinnor som arbetar på Knowit fortsätter öka och närmar sig nu 30 procent. I koncernledningen sitter sex kvinnor och fyra män.

Sedan 2016 har Knowit drivit ett genusprojekt i syfte att bli en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor. Konsultutvecklingsprogrammet GROW erbjuds sedan 2018 och riktar sig till kvinnliga medarbetare för att förbättra jämställdheten på Knowit samt för att behålla och utveckla kompetens.

Mest jämställda börsbolaget på svenska marknaden 2019

Knowits jämställdhetsinitiativ uppmärksammades med en delad andraplats till Allbrightpriset 2018 och 2019 fick vi utmärkelsen Stockholmsbörsens bästa bolag när det kommer till jämställdhetsarbete. Priset delas ut av Stiftelsen Allbright till det börsbolag som gjort störst framsteg på jämställdhetsfronten under det gångna året.

Arbete mot sexuella trakasserier

Ett aktivt arbete drivs för att förebygga och förhindra förekomsten av sexuella trakasserier. Vi lägger stor vikt vid det proaktiva arbetet där fokus är att sprida kunskap, erbjuda forum för diskussion och bygga en kultur som präglas av respekt och trygghet. Arbetet bygger på lagstiftning och arbetsgivaransvar, men också på psykologisk kunskap om behov vid stress. Det finns en process där konkreta åtgärder vidtas för att hantera det inträffade, till exempel samtalsstöd under trygga former.

Arbetet styrs av vår Code of Conduct (pdf) och jämställdhets- och mångfaldspolicy (pdf).

Genusmedveten rekrytering för ökad jämställdhet

För oss är det viktigt att nå ut till alla kompetenta kandidater när vi rekryterar till nya tjänster. Oavsett vilket kön man har. För att möta detta har vi applicerat en mer genusmedvetenhet kring rekrytering, där vi aktivt jobbar med våra jobbannonser för att nå ut till alla, oavsett vem den jobbsökanden är.

Mer om genusmedveten rekrytering

Till toppen