”Tre viktiga lärdomar kan dras av it-skandalen”

Publicerad 07 aug 2017

Att helt stoppa myndigheter från så kallad outsourcing är ingen lösning för att få fram bättre it-säkerhet. En rad åtgärder krävs nu. Varken som individer eller samhälle har vi råd att vara naiva, skriver Knowits vd Per Wallentin på SvD Debatt.

"It-hoten mot Sverige ökar och blir allvarligare samtidigt som bristerna i informationssäkerhet på landets myndigheter omfattande och riskabla. Trots det är de politiska lärdomarna efter informationsläckaget på Transportstyrelsen bristfälliga."

Per Wallentin föreslår tre åtgärder för att hantera de svagheter som har identifierats i svenska myndigheters informationshantering. Läs Pers åtgärdsförslag i hans debattartikel.

Till toppen