Knowits ramavtal inom RPA och testning

Publicerad 24 mar 2017

Under vintern 2016-2017 har Knowit ingått 24 ramavtal som möjliggör medverkan i anbudsprocesser för offentliga IT-projekt inom testning och RPA, robotic process automation.

Ramavtal rörande RPA för finska skattemyndigheten, kommuner och sjukhusdistrikt 

Knowit har slutit ramavtal rörande RPA med den finska skattemyndigheten och med inköpsgrupperna inom HUS (sjukhusdistriktet för Helsingfors och Nyland) och Medi-IT. Den finska skattemyndigheten lägger ut RPA-lösningar för anbudsinlämning genom ett nytt dynamiskt inköpssystem. Vid slutet av 2020 uppskattas skattemyndigheten ha gjort ungefär tio RPA-upphandlingar, till ett ungefärligt totalvärde om en miljon euro.

Inköpsgruppen i HUS omfattar städerna Helsingfors, Vanda och Tammerfors samt deras organisationer för sjukvård och socialtjänst. Inköpsgruppen inom Medi-IT omfattar offentliga organisationer som åtta sjukhusdistrikt och flera inköpare av IKT-tjänster. Medlemmarna i inköpsgrupperna fattar egna beslut i enlighet med lagstiftningen om offentlig upphandling. Ramavtalen omfattar RPA-tjänster som konsultarbete och lösningar. 

- Vi har uppnått väldigt goda resultat med hjälp av RPA inom offentlig förvaltning, där det går att spara offentliga medel genom att överlåta rutinuppgifter till robotar. För medborgare betyder det att tjänster kan tillhandahållas fortare och för organisationens personal betyder det att man kan fokusera på utvecklingsarbete. Vi har gedigen kunskap om processautomatisering inom verksamheter och även skickliga teknikimplementerare, vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar inom RPA-området, säger Ville Särmälä.

Programvarutestning inom Apotti-projektet och för Helsingfors stad

Ramavtal inom programvarutestning har tecknats med Apotti-projektet och kompetenscentret vid Helsingforsstad. i båda fall finns behov av testtjänster kopplade till datasäkerhet samt tekniska tester och funktionstester av system.

- Genom effektiv testning och kvalitetssäkring kan kostnader för programvaruutveckling minskas. Samtidigt kan programvaran nå marknaden fortare och möjliga problem kan åtgärdas innan de uppkommer. Inför tekniska tester och funktionstester säkerställer våra experter att inköpare och leverantörer har samma tolkning av de ursprungliga kraven och talar samma språk. På detta sätt kan projekt som rör informationssystem färdigställas i tid och med högsta kvalitet, säger Knowits vd i Finland, Ville Särmälä.

Knowits experter har över tio års erfarenhet av kvalitetssäkring och testning av IT-projekt inom offentlig förvaltning. Som ett exempel kan nämnas att Knowit vann det främsta priset vid European Software Testing Awards för sin lösning åt finska Pensionsskyddscentralen.

För mer information: Ville Särmälä, vd Knowit Oy, +358 400 601 846, ville.sarmala@knowit.fi

 

Till toppen