Knowit skapar en lösning med maskininlärning för att handlägga överklaganden av parkeringsanmärkningar

Publicerad 30 okt 2017

Under sommaren skapade två av Knowits konsulter en lösning som visar hur handläggningen av överklaganden av parkeringsanmärkningar kan effektiveras för Oslo kommun med hjälp av maskininlärning.

I Oslo kommun lägger handläggare mycket av sin tid på att bearbeta överklaganden av parkeringsanmärkningar. För att göra handläggningsprocessen mer effektiv skapade Knowit en beslutstödslösning som presenterar sannolikheterna för att ett överklagande ska få avslag respektive vinna gehör, baserat på maskininlärning. Målet med det är att korta ned den genomsnittliga handläggningstiden, vilket skulle innebära kortare väntetid för den som gör ett överklagande och högre effektivitet för handläggarna.

I dagsläget ger pilotlösningen korrekta svar i strax under 85 procent av fallen och den fortsätter att lära sig själv, så att den blir mer och mer precis. Resultatet uppnåddes efter bara två månader och med två konsulters arbete.

Maskininlärning är relativt nytt i Norge och det finns mycket kvar att göra på området. Detta pilotprojekt har redan räckt för att visa kunden att maskininlärning har stor potential och kommer att bli mycket värdefullt i framtida lösningar på Oslo kommun. 

 

För mer information kontakta:

Lisa Lind, VD Knowit Decision Stockholm, lisa.lind@knowit.se. 

Till toppen