Knowit satsar på digital hälsa

Publicerad 23 jan 2019

Nu gör Knowit Insight en satsning för att hjälpa aktörer inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst att ta sig an utmaningar och behov med stöd av digitala möjligheter - och att göra kloka vägval i den explosionsartade utvecklingen. Satsningen leds av nya kollegan Jonas Gallon, tidigare digitaliseringsansvarig på Region Skåne.

Digitaliseringen förändrar branscher, hälso- och sjukvården och omsorgen är inget undantag.

– Omställningen till digital hälsa är stor och många vägval ska göras, såväl när det gäller teknik som organisation och arbetssätt. Här har vi en stark och efterfrågad kompetensmix, säger Tomas Sandén, affärsområdeschef på Knowit Insight.

Jonas Gallon, som de senaste sex åren haft sitt fokus på digitalisering av vården, stärker upp vårt team av kollegor med erfarenhet från såväl hälso- och sjukvården som kommuner och utveckling av innovation, verksamhet och teknik inom digital hälsa.

– Digitaliseringen är här för att stanna och blir ett allt viktigare verktyg för att möta de utmaningar som vården och omsorgen står inför. Det finns mycket att utveckla inom området och jag ser fram emot den resa som vi kommer att göra tillsammans med våra kunder, säger Jonas Gallon, som leder satsningen på digital hälsa.

Rätt nyttjade kan de digitala möjligheterna bidra till ökad kvalitet och tillgänglighet, att patienter får ett större inflytande över den egna hälsan och vården samt smartare resursnyttjande.

Idag jobbar vi med såväl kommuner och regioner som nationella aktörer - Norrköpings kommun och Region Skåne är ett par exempel.

Satsningen tar utgångspunkt i våra specialistområden, precis som övriga erbjudanden inom Knowit Insight:

Datadriven tillväxt
Effektivitet & automation
Framtidens organisation
Strategi
Cybersäkerhet & juridik

Vill du veta mer? Kontakta oss.
Jonas Gallon, Director Digital Health inom Knowit Insight
T: 0707-109 157
M: jonas.gallon@knowit.se

Knowit Insight är med sina drygt 300 medarbetare en av de starkare digitala managementkonsulterna i Norden. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder utveckla och förstärka de förmågor som krävs av framgångsrika organisationer i framtiden.

Till toppen