Knowit Oy och finska folkpensionsanstalten sluter avtal om kvalitetssäkring

Publicerad 04 jul 2017

Knowit Oy och FPA har slutit ett avtal gällande testning av applikationstjänster för Kanta (det nationella hälsoarkivet), som en del av ett ramavtal mellan parterna. Knowit fick högst poäng i upphandlingsprocessen och kommer därför, i enlighet med upphandlingsreglerna, att ses som den primära leverantören av testtjänster. Folkpensionsanstalten, FPA, ska anskaffa IT-tjänster inom kvalitetssäkring och testning för omkring 6 miljoner euro.

Under avtalsperioden, som löper från juni 2017 till 2021, uppskattar FPA att de måste köpa in IT-tjänster för omkring 6 miljoner euro.

Knowit har gedigen erfarenhet av kvalitetssäkring av IT-system, liksom av att leverera testtjänster. Vi ser detta avtal som en fantastisk möjlighet att använda våra expertkunskaper inom kvalitetssäkring och testning för att förbättra system som underlättar tillvaron för alla medborgare i Finland, säger Ville Särmälä, vd på Knowit i Finland.

Kantatjänsterna, som används av enskilda medborgare, sjukvårdsinrättningar och apotek, bildar en unik servicehelhet. Ramavtalet omfattar testplanering, testning och förvaltning av tjänsterna för Det Elektroniska Receptet, den nationella läkemedelsdatabasen, patientdataarkivet och datahanteringstjänsten samt medborgarnas Mina Kanta-sidor.

Vårt gemensamma mål är att säkerställa tjänsteprestanda och en bra användarupplevelse för Kantas slutanvändare, alltså för alla oss som lever i Finland. Automatisering av kvalitetssäkring och testning för Kelas system kommer att ha stora fördelar för alla inblandade parter, säger Särmälä.

Genom FPA:s dataarkiv bevaras alla finska medborgares patientdata i elektroniskt format på ett säkert sätt, samtidigt som de är tillgängliga för alla sjukvårdsinrättningar i landet. Att säkerställa tjänsternas tillförlitlighet och kvalitet genom ständig kvalitetssäkring och testning är helt centralt för en fungerande användarupplevelse.

FPA svarar för den ekonomiska grundtryggheten för dem som är bosatta i Finland, genom hela livet. FPA ansvarar också för produktionen av tjänster för det nationella hälsoarkivet (Kanta).

För mer information, besök FPA:s hemsida.

Till toppen