Knowit gör storsatsning i skogsindustrin

Publicerad 04 dec 2018 Tim Ervasti, Gunilla Castenäs, Pär Nilsson och Åsa Walker, Knowit Norrland.

Knowits erbjudande inom IT-lösningar efterfrågas som aldrig förr. Nu stärker vi vårt team med nya skogsstjärnor för att hjälpa skogsbolagens ökade behov inom digitalisering och IT.

Digitalisering har fått rejält fotfäste i skogsindustrin, och satsningen på digitalisering och IT bara fortsätter. Ändå saknar hälften av skogsföretagen i Sverige en affärsstrategi för digitalisering, enligt Skogsbranschens IT-barometer 2018.

– För att möta skogsföretagens ökade behov inom IT har vi rekryterat fyra ess till Knowits kontor i Sundsvall. Vår nya kärntrupp har en lång erfarenhet inom IT-området och i synnerhet riktad mot skogs- och industrisektorn. Rekryteringen är startskottet för vår satsning mot skogs- och industriföretagen i Norrlandsregionen och på sikt även övriga Sverige, säger Kristin Westman, konsultchef på Knowit Norrland i Sundsvall.

Gruppens samlade verksamhetskompetens i kombination med deras breda IT-kunnande är unik.

– För skogliga kunder är svaret enkelt: Vi förstår er verksamhet och kan tillsammans med er hitta lösningar på just era problem utifrån era specifika förutsättningar, säger Åsa Walker, en av våra nyrekryterade IT-konsulter, som har arbetat med kunder inom skogsindustrin i flera år och i många olika projekt.

Möt våra nya stjärnor

Våra nya stjärnor är Gunilla Castenäs, Pär Nilsson, Tim Ervasti och Åsa Walker. Vi är stolta och glada att få välkomna dem till vårt team!

Gunilla Castenäs

– Jag har 22 års erfarenhet av IT och verksamhetsutveckling inom skogsindustrin och har haft många olika roller så som verksamhetsarkitekt, tjänsteansvarig, processkartläggare, produktansvarig och kravfångare. Utöver min långa erfarenhet i branschen har jag en ekonomisk utbildning i botten och kan virkesredovisning på mina fem fingrar.

Pär Nilsson

– Jag har under de senaste 11 åren jobbat med process- och skogsindustrin framförallt med Projekt och Förvaltningsledning. Innan dess gjorde jag drygt 10 år inom telekom i en mängd olika roller. Jag ser samband och tar kundens samarbete till nya nivåer och är många gånger kittet mellan verksamhet – applikationsutveckling och infrastrukturavdelningar.

Tim Ervasti

– Jag har 12 års erfarenhet inom IT-området i roller som lösningsarkitekt, systemutvecklare och tekniker. Uppdragen har inneburit arkitekturansvar, design och implementation av integrationer och migreringar i kundernas olika IT-system. Jag har även jobbat mycket med Microsofts Cloudlösning Azure. Jag bidrar till kundnytta genom strategiska utredningar och med min breda tekniska kompetens.

Åsa Walker

– Jag har jobbat med skogliga kunder i 18 år i många olika projekt och förvaltningsgrupperingar med utveckling av arbetsprocesser, systemutveckling, kravhantering och förändringshantering. Jag har också kompetens inom virkes- och transportredovisning. Jag kan många delar av kundernas verksamhet och stöttar i många av deras interna processer.

Om  vår verksamhet i Norrland

Inom Knowit i Norrland har vi omkring 140 IT-konsulter och levererar allt från strategi, webb, systemutveckling, test och projektledning. Vi har kontor i Sundsvall, Umeå och Luleå.

Snabba fakta om svenska skogsbranschen

  • Sverige är den tredje största exportör i världen av papper, massa och trä. 80 % av produkterna exporteras.
  • Den har 120 000 personer direkt eller indirekt sysselsatta.
  • Den ger exportvärden för 132 miljarder kronor per år.
  • Investeringarna i olika utvecklingsprojekt uppgick till 16,4 miljarder under 2017.
  • 70 % av Sveriges yta består av skogsmark, 80 % av skogsmarken brukas och 1 % av skogen avverkas årligen.
  • På 90 år har skogsförrådet fördubblats.
  • 96 % av den värmeenergi som skogsindustrin använder är bioenergi.
  • Branschen står för en elförbrukning på cirka 20 TWh per år, vilket motsvarar drygt 15 % av Sveriges totala elanvändning.
  • Utsläppet av växthusgaser från skogsindustrin motsvarar cirka 1 % av landets totala utsläpp.
  • Den är Sveriges största transportköpare, 25 miljarder kronor årligen.

Källa: www.skogsindustrierna.se

 

Vill du bli en av oss?

Knowit är ett av Nordens största konsultbolag inom digital kommunikation, management och IT. Hos oss har du alla möjligheter att utvecklas, jobba med fantastiska kollegor och vara en del av ett stöttande team. Om du är intresserad, kontakta gärna Kristin Westman

Kontakta oss
Kristin Westman
Ansvarig för lösningar för skogsindustrin
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen