Knowit första nordiska bolag att ansluta sig till Digital with Purpose i samband med COP26

Publicerad 08 nov 2021

Som första nordiska bolag har Knowit, under klimatmötet i Glasgow, COP26, anslutit sig till Digital with Purpose – ett initiativ från The Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) där internationellt ledande företag tillsammans arbetar för att effektivt sprida digital teknik och de klimatlösningar som världen behöver.

Initiativet Digital with Purpose syftar till att skapa affärsvärde, uppnå den digitala teknikens möjliggörande kraft och möta krav och ambitioner som krävs i syfte att år 2030 uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och Paris klimatavtal. Knowits koncernchef Per Wallentin signerade avtalet i samband med klimatkonferensen i Glasgow (COP26). Avtalet innebär att Knowit tar ytterligare steg mot visionen om att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle.

– Vi ser det här initiativet som en strategisk del i vårt arbete att realisera digitaliseringens fulla potential som möjliggörare när det gäller att leverera de klimatlösningar som världen behöver. Knowit har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder både med optimering av nuvarande system och transformering till mer hållbara lösningar med hjälp av digitalisering, säger Per Wallentin.

Knowit är sedan tidigare en del av FN:s globala klimatsatsning Race to Zero, detta genom att ha ingått partnerskap med Exponential Roadmap Initiative. Partnerskapet innebär att Knowit agerar i linje med 1,5°C Business Playbook och ska genom detta kontinuerligt stödja kunder med att integrera klimat i affärsstrategier och digitala transformationer. Målet är att bidra till att halvera de globala utsläppen före år 2030, på väg mot nollutsläpp, och till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

DwP - Committed.jpg

Vill du veta mer?
Ingemar Jansson
Head of Sustainable Strategy & Business Development
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen