Hit vill unga yrkesverksamma skicka sina CV

Publicerad 13 mar 2013

När unga yrkesverksamma inom IT svarar på vilka företag som de helst vill skicka sitt CV till kommer Knowit i topp. Det visar den årliga undersökningen Career Index som genomförs av kommunikations- och employer branding företaget Communication. När motsvarande undersökning genofördes bland studenter blev Knowit rankad som näst mest intressant företag.

De flesta undersökningarna om hur intressanta företag är som arbetsgivare för studenter och unga akademiker baseras på kännedom. Genom sin årliga undersökning Career Index har företaget Communication valt att vidareutveckla dessa mätningar för att se på sannolikheten att respondenterna faktiskt skulle söka jobb hos de aktuella företagen.

Undersökningens 4 583 svar, från unga akademiker som varit yrkesverksamma i upp till åtta år, delas upp på områdena - ekonomi, IT och teknik kommer Akzo Nobel, Knowit respektive Apollo i topp. Dessa företag har de mest lojala respondentgrupperna bland unga yrkesverksamma när det kommer till att skicka in sitt CV. Mätningen ger därmed en mer realistisk bild över vart målgruppen faktiskt söker sig, istället för att ranka de mest populära och kända företagen.

– Med undersökningen Career Index vill vi ge en så korrekt bild som möjligt av företagens förmåga att attrahera studenter och unga akademiker, säger Svante Randlert, VD och grundare till Communication. Det får vi genom att ställa frågan rätt ut och se på sannolikheten att de unga faktiskt kan tänka sig att söka sig till de olika bolagen. För företagen är detta viktig information då det finns en grupp som, trots att de tycker ett företag är intressant, ändå inte har som avsikt att söka sig dit. Employer Branding handlar för om att få ett högt ansökningsvärde, snarare än kännedom.

Communication grundades 2009 och är ett dotterbolag till bemanning- och rekryteringsföretaget Academic Work. Communication hjälper arbetsgivare att bli mer attraktiv som arbetsgivare mot studenter och unga akademiker. De hjälper företagen att förstå och nå ut till målgruppen, samt vässa sitt erbjudande mot dem. Andra produkter i Communications portfölj är Careerbook, Employer Branding Academy och Employer Branding events på Campus.

Till toppen