Vd Per Wallentin summerar 2017

Publicerad 20 dec 2017

Knowits vd sammanfattar året som gått och spanar inför 2018 i Beaconomist.

När Per Wallentin, Knowits vd, får frågan om vad som har varit de viktigaste händelserna i it-konsultbranschen under 2017 nämner han bland annat att fokus på människan har ökat:

- Digitalisering som begrepp har ersatts av mer specifika projekt, där många kunder inser att det är kunskap om människor, hur vi fungerar och samarbetar med varandra som blir viktigt. Att samarbeta med våra kunder redan i behovsfasen av innovationsprocesser blir allt vanligare. Där kan vi bidra med experiment och industrialisering, något som är både jättekul och krävande.

Per påpekar också att fokus på människor är en viktig prioritering även inom företaget; man vill vara ett företag där de anställda trivs:

– Det är viktigast av allt både nu och framåt. I Karriärbarometern har vi klättrat tolv placeringar i årets undersökning bland young professionals. Något gör vi som lockar medarbetare vilket är kul.

Bland de stora trenderna som han ser komma under 2018 tar Per upp bland annat integritet:

– Diskussion och debatt om hur detta på riktigt påverkar våra kunders affärsmodeller och kanske också våra kunders ’tänkta’ affärsmodeller framåt. Hur GDPR styr är en del i denna diskussion och en allt större affär där vi står väl förberedda med vårt erbjudande Knowit Digital Law som vi startade under året.

Läs hela intervjun här.

Till toppen