Cases

Lär dig mer om kundcasen i filmen

Gå tillbaka

SOS alarm

SOS Alarm-appen ger ökad säkerhet

SOS Alarm driver det nationella larmnumret 112 i Sverige och garanterar och samordnar utryckningsinsatser när de behövs. Syftet med 112-appen var att skapa en snabb, relevant och pålitlig kanal för att kommunicera med och informera allmänheten om nödsituationer.

Samtal som tas emot via 112-appen skickar automatiskt ut geografisk plats, vilket gör att hjälpen kan skickas till rätt plats direkt. I appen kan varningar om olyckor i användarens närhet också tas emot och viktiga meddelanden till allmänheten skickas ut som push-meddelanden.

Knowit har arbetat med SOS Alarm under både behovsanalysen och utvecklingen av appen. Idag erbjuder Knowit dygnet runt-support för hantering av applikationen. Uppdraget omfattar även ständiga förbättringar och anpassning av funktionaliteten. 

Slutleveransen utvecklades i Kotlin och Swift, med backend i Azure och JAM-stack för redigeringsgränssnittet.

Mower

Hållbarhet som drivkraft för affärsinnovation

En världsledande tillverkare av eldrivna produkter för utomhusbruk, bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer, ville stärka hållbarhetsfokus på två av sina produktområden. Nya värderingar behövdes för att leverera nya erbjudanden med hållbarhetspåverkan till kunderna. Med hållbarhet som en drivkraft för affärsinnovation kan tillverkaren inta en ny position som en ”leverantör av grönytor”.

Marknadens intresse för den strategiska inriktningen var stort och nya, mer innovativa och effektiva lösningar lanserades för slutanvändarna. En särskilt intressant tjänst som togs fram var den uppkopplade gräsklipparen som bekvämt styrs via en app. Denna IoT-lösning ökar säkerheten tack vare stöldanmälan och fjärrspårning samt övervakning och kontroll av gräsklipparna.

blueGO

Sömlös kommunikation med blueGO

blueGO är Knowits Bluetooth-ramverk för sömlös kommunikation och erbjuder ett väldefinierat API för kundernas applikationer, vilket minskar komplexiteten hos Bluetooth-teknik samtidigt som det underlättar för att olika Bluetooth-profiler kan användas samtidigt och samverka.

Lösningen används idag i över 60 miljoner bilar och ramverket finns i både volymmodeller och premiummodeller från flera biltillverkare. blueGO används även inom andra industrisegment samt i telefoner och medicintekniska produkter.

Programvaran är oberoende av en kunds val av RTOS-, MCU- och BT-chips, och blueGO-portar är tillgängliga för olika RTOS-enheter inklusive QNX, VxWorks och Linux (Open Embedded, Mobile, Wind River Linux) samt Android. Den följer gällande utvecklingsstandarder och är anpassad till OpenSynergy.

Smart Helmet

Smart hjälm ökar säkerheten på byggarbetsplatser

Ett av Europas största byggföretag vände sig till oss för att de ville öka säkerheten på byggarbetsplatserna. Den smarta hjälmen togs fram som en lösning med potential att förhindra byggarbetsolyckor.

Konceptet med en uppkopplad hjälm öppnar för en lång rad viktiga funktioner, som möjligheten att säkerställa att bäraren har rätt certifiering för att använda maskiner eller utrustning och att avgöra om alla har evakuerats i händelse av fara.

Hjälmarna är anslutna till en plattform för personalhantering där data samlas in och de främsta fördelarna är: minskad risk för olyckor på byggarbetsplatsen, bättre teamledning och uppgiftsplanering, hälso- och säkerhetsövervakning, onlinerapportering från flera objekt, realtidsvarningar, kontroll av personal och utrustning, platsspårning och elektronisk tidsloggning.

Connected cow

Uppkopplade kor

Kan man koppla upp vad som helst? Ja, teknik kan användas nästan var som helst och kombineras med nästan vad som helst. Ett intressant exempel är samarbetet med en kund där vi har använt de funktioner och fördelar som tekniken möjliggör och tillämpat dem på kor.

Med hjälp av teknik kan lantbrukare samla in värdefulla och viktig data, vilket ökar säkerheten och välbefinnandet för deras kor. Genom att samla in, visualisera och synkronisera data till molnet kan vi förse jordbrukare med mer information, vilket hjälper dem att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt, baserat på indikationer i dessa data.

Kitchen planner

Effektivare köksplaneringsverktyg

En av de globala svenska detaljhandelskedjorna ville minska sitt beroende av lokala IT-leverantörer och samtidigt öka sin kompetens och kontrollen över de egna applikationerna.

En av dessa applikationer var ett köksplaneringsverktyg. Tillsammans tog vi fram en lösning där man flyttade över till offentliga molntjänster, vilket gav kunden en modern och framtidssäker plattform. Tack vare molnet har kunden minskat sin användning av traditionella lokala lösningar. Istället ökar användningen av skalbara molnplattformar i verksamheten, vilket gör att mindre tid och pengar behöver läggas på underhåll, installation och dimensionering av IT-plattformar och programvarulicenser.

Kundens applikationer har nu mindre stilleståndstid och är skalbara för ständigt föränderliga behov och krav, vilket ger en bättre upplevelse för slutanvändarna.

Till toppen