Man working at computer

Utmaning

Kunden som hanterar stora mängder tjänsteärenden ville förbättra hur de presenterade sina erbjudanden och tjänster i sina olika kanaler. De standardsystem som köpts in uppfyllde inte de behov man hade, kopplat till gällande affärsregler, och möjligheten saknades att anpassa systemen tillräckligt snabbt.

Kundens användare vill även hantera sina tjänster i systemet och samtidigt ha möjlighet att hämta ut information ur systemet i realtid. Produktägarna behövde dessutom en överskådlig bild över sina erbjudanden och produkter.

Group meeting

Lösning

Knowit analyserade kundens krav utifrån den önskade informationsmodellen för att säkerställa att rätt information presenterades. Projektet specialutvecklade sedan det befintliga systemet för att lösa kundens utökade behov. En tjänsteorienterad arkitektur gör att många intressenter kan ta del av informationen på ett enkelt sätt. Åtkomst av systemet sker via en webbservicelösning och åtkomst för användarna sker via ett kundanpassat användargränssnitt.

Systemet är idag en traditionell java-lösning men är tänkt att moderniseras ytterligare och utvecklas vidare enligt DevOps metodik. Projektteamet jobbar agilt enligt en anpassad scrum-metodik och hanterar parallellt även kundens förvaltning i systemet.

People laughing in front of computer

Resultat

Kunden har fått struktur på sin information och presenterar och säljer sina erbjudanden baserat på den nya informationsmodellen. Istället för ett excel-liknande gränssnitt presenteras informationen enligt en tydlig trädstruktur, med enkla sökmöjligheter. Kunden ser nyttan av den nya funktionaliteten och vill använda systemet för fler produktområden än tidigare.

Systemet fortsätter att vidareutvecklas med en administrationsdel för en ökad grad av självbetjäning för kunden. Tack vare de tjänster som byggts kan ändringar av affärsregler snabbt implementeras. Sannolikt har kostnaderna för anpassningarna i systemet varit betydligt lägre än om kunden valt en lösning i ett standardsystem. Idag är önskad funktionalitet och tillgänglighet i princip 100 procent.

Kontakta oss
AnnaMaria Axelsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen