Woman talking

Utmaning

Kunden, som levererar viktiga samhällstjänster mot både företag och medborgare, var i behov av snabba leveranser både internt och externt. Samtidigt fanns önskan att effektivisera verksamheten och möjliggöra ett stort mått av innovation.

Lång erfarenhet och kompetens på området samt tidigare leveranser till kunden gjorde att Knowit fick uppdraget.

Man writing post it notes on a white board

Lösning

Mikrotjänster blev lösningen på kundens behov av snabb och flexibel hantering av tjänsteerbjudanden. Mikrotjänsterna hanterar information mellan kundens interna system och de externa användarna som nyttjar de olika tjänsterna. Varje serviceorienterad mikrotjänst får en specifik funktion och uppgift i applikationen. Utvecklarna kan sedan anropa varje specifik funktion genom ett programmeringsgränssnitt (API).

En del i projektet var också att sätta upp en organisation för att leverera i olika DevOps team. Teamen arbetar nu agilt enligt scrum- eller kanban-metodik, där kombinationen av scrum och kanban bidrar till en ännu mer flexibel och snabbfotad process. Allt testas automatiskt och alla teammedlemmar kan hantera alla olika arbetsuppgifter. Det gör att man inom teamet sällan är beroende av eller blockeras av leverans från varandra. Det nära samarbetet mellan de olika teamen ger hastighet, kvalitet och träffsäkerhet i leveranserna vilket är till stor nytta för kunden.

Woman with headset

Resultat

Kunden kan nu erbjuda sina externa användare en lösning i form av öppna tjänster. Detta ger både företag och medborgare en ökad tillgänglighet och ger en direkt och snabbare åtkomst till viktiga samhällstjänster.

Internt har kunden en tydligare uppdelning av sina funktioner och en ökad skalbarhet genom användningen av mikrotjänster. Alla tjänster som tas fram kan driftsättas var för sig och kan uppdateras per modul. Lösningen får därmed en högre grad av redundans. Med DevOps som arbetsprincip får man också ett effektivare resursutnyttjande när utvecklingscykeln kan snabbas upp och kortas, vilket även leder till en högre kvalitet.

Exempel på innovativa lösningar baserat på GPS, WiFi och Bluetooth som togs fram inom ramen för projektet:

  • Funktionalitet för backend, för bland annat hantering av ordrar.
  • App med geofunktionalitet där användarna kan samla erbjudanden genom att hitta utpekade koordinater med hjälp av appen.
  • Uppbyggnad av affärslogik för olika tjänster som använder positionering för inom- och utomhustäckning.
  • Larmfunktion för användare baserat på användarnas mobiltelefonnummer.
Kontakta oss
AnnaMaria Axelsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen