En allt kortare produktlivscykel och en allt snabbare utveckling av nya tjänster skapar ett konstant behov av utveckling av både produkter och nätkapacitet. Konkurrensen är hård och behovet av effektivitet stor. Konsulter används för att få ut tjänster och produkter snabbare på marknaden, för kompetensförstärkning och effektivisering.

Telekomoperatörerna möter hård konkurrens från nya aktörer. Operatörernas motmedel är att sträva efter högre effektivitet samtidigt som de erbjuder nya tjänster, till exempel för att ta hand företagskunders datacenter.

Till toppen