Utmaningen

Den externa webbplatsen är Stadsholmens viktigaste externa kanal i kommunikationen med hyresgäster och allmänheten. Utmaningen i arbetet med en ny webbplats låg i att ta fram en enkel och tydlig struktur och att digitalisera fler av företagets tjänster med fokus på digital felanmälan och möjlighet till inlogg med mobilt Bankid. Samtidigt ville vi lyfta fram de historiska fastigheterna och stoltheten i att förvalta en kulturskatt. Modernt och historiskt på samma gång.

Stadsholmen - Knowit

Lösningen

Utifrån Stadsholmens förarbete med målgrupper, informationsstruktur och wireframes var Knowit den kreativa och tekniska partnern i projektet. Vi skapade en design med helt ny look och känsla som på ett bra sätt representerar företaget och dess själ, fastigheterna. Vi tog även fram digitala riktlinjer för webbdesignen.

Vi lade mycket fokus på det kreativa arbetet i form av mood boards och mockups för att få fram den rätta känslan, det som speglar Stadsholmens själ och stolthet. Arbetet skedde hela tiden i nära samarbete med Stadsholmen och det agila arbetssättet gjorde att vi under resans gång kom på nya idéer och förbättringar.

Tekniskt jobbade vi med modulär front-end utveckling i atomic design. Webbplatsen är byggd på Wordpress 5.x med BedRock. Backend är kopplat mot Svenska Bostäders fastighetssystem där Stadsholmens fastigheter hämtas. Det ger också koppling tillbaka från hyresgäster som, när de är inloggade, kan göra felanmälan in i fastighetsförvaltningens ticketsystem. Inloggning till Mina sidor kan göras med mobilt BankID eller med avtalsnummer.

Stadsholmen - Knowit

Resultatet

Resultatet blev en webbplats med en helt ny look. Med hjälp av bilder och illustrationer fick sidan en mer själslig design som ska linjera med det kulturarv som verksamheten förvaltar. Webbplatsen har också blivit mer användarvänlig tack vare enkel inloggning med mobilt bank-id och möjligheten till digital felanmälan. Framöver finns också planer på vidareutveckling för att locka allmänheten att lära sig mer om Stockholm och historiken bakom verksamhetens anrika fastigheter.

Samarbetet har varit riktigt bra! Knowit har varit väldigt engagerade och prestigelösa och samarbetat bra med såväl oss som med andra konsulter och leverantörer.

- Stadsholmen om projektet

Till toppen