Ny webbplats med uppfyllda mål:

Övergripande målsättning med arbetet har varit att webbplatsen visiteksjo.se ska göra det enkelt att hitta och ta del av inspiration och information om Eksjö som plats att besöka och flytta till.

Stärkt digital kommunikation - Webbplatsen ska upplevas som attraktiv och inspirerande både ur ett visuellt perspektiv och ur ett användarperspektiv. Den är enkel att navigera och hitta i, både för nya och återkommande besökare. Informationen på webbplatsen är tydlig, aktuell och korrekt. Sökmotoroptimerad webbplats är en självklarhet.

En kanal till sociala medier – Sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Youtube, är betydelsefulla kommunikationskanaler och ses som komplement till webbplatsen och kommunens kommunikationsarbete. Webbplatsen möjliggör på ett enkelt sätt delning av dess innehåll i sociala medier.

Ökad öppenhet och insyn finns genom att till exempel tillgängliggöra öppna data, nyckeltal och kommunfullmäktiges webb-tv-sändningar.

Kontinuerlig uppföljning och utveckling - Metoder och rutiner för mätning och uppföljning av användar-/kundupplevelse togs fram. Den nya webbplatsen stödjer interna effektiva arbetssätt, och effektiviserar det redaktionella arbetet för webbplatsens redaktörer - ”Det är lätt att göra rätt”.

Kontakta oss
Joakim Jormelin
VD Knowit Experience Norrland
Till toppen