Bakgrund

Utifrån moderna designskisser av reklambyrån Familjen fick Knowit i uppdrag att bygga en attraktiv och lätthanterlig webbplats. Fokus var att skapa en bra guide för Ekerö kommuns invånare och besökare.

Utmaning

En utmaning för utvecklingsteamet var att bygga webbplatsen så att den smidigt kunde underhållas av redaktörer och enkelt utökas med fler funktioner om det skulle behövas. Webbplatsen skulle dessutom ha en låg förvaltningskostnad.

Tobias står i en allé med träd

Lösning

Med designskisserna och kundens önskemål som grund byggde Knowit en lättanvänd och snygg webbplats i en Sitevision-lösning.

Smart anpassning

Utvecklarna byggde flexibla mallar i Sitevision som var enkla att anpassa. Det här gjorde att antalet mallar kunde minimeras och på så sätt minskades även förvaltningskostnaden. Mallarna är lätta att underhålla och utveckla vidare, vilket också var en önskan som kunden hade.

De smarta mallarna ger även webbredaktören en stor flexibilitet och det är enkelt att kombinera texter, bilder och grafik på många olika sätt. Det gör att sidan smidigt kan byta mellan flera olika utseenden utan att redaktören behöver krångla till det och byta mall. Ett lättarbetat verktyg helt enkelt. 

Redaktörerna tycker till

Samtidigt som utvecklingen pågick fick redaktörerna för Ekerö Kommun migrera över innehållet till den nya webbplatsen. På så sätt fick redaktörerna testa modulerna och vara med och påverka hur vissa funktioner skulle användas. Om redaktörerna tyckte att lösningen blev för invecklad fick utvecklarna göra justeringar för att anpassa modulerna efter redaktörernas arbetsmetoder. Det här gjorde att de som faktiskt dagligen skulle arbeta i verktyget fick ett större inflytande och därmed en mer användarvänlig produkt i slutändan.

Litet team och mer tid för utveckling

För att hålla nere kostnaderna använde Knowit ett litet kärnteam med två utvecklare, där en av utvecklarna Tobias Wiklund även agerade som projektledare. Genom att göra så här kunde vi minska mötestider och i stället fokusera nästan all nedlagd tid på utveckling.

Tack vare att Knowit använde ett litet kärnteam blev det möjligt att utveckla webbplatsen på bara tre månader från start till mål.

Dator med webbplatsen Upplev Ekerö på skärmen

Resultat

Slutresultatet blev webbplatsen upplevekero.se, en perfekt guide för Ekerös invånare och besökare. Webben är enkel att underhålla och håller en låg förvaltningskostnad - precis som kunden ville ha det. Den är tillgänglighetsanpassad och utvecklades för att följa WCAG 2.1 AA eller högre.

Slutligen är webbplatsen även smidig att använda för redaktörerna, vilket ger ett stort plus i kanten. Det gör att deras vardag på jobbet blir enklare.

Till toppen