Utmaning

Trafikverket är medvetna om att de står inför kompetensbrist i framtiden och att de måste värna om och nyttja den kompetens som de har idag på rätt sätt.

Verkets HR- och lönefunktion har effektiviserat och utvecklat sina processer utifrån de förutsättningar som har funnits, men har fortfarande en omfattande manuell administration. Att ta nästa steg i utvecklingen har varit ett krav både utifrån effektiviteten för att frigöra resurser till att möta verksamhetens behov. Verksamheten efterfrågar mer stöd och specialistkompetens, vilket har varit svårt att tillgodose, då arbetet har varit manuellt och tungarbetat. Trafikverket har även identifierat behovet av att bygga upp sin egen kompetens och förmåga att arbeta med automatisering. De väljer att göra detta i samarbete med Knowit.

Knowit fick i uppdrag att effektivisera och automatisera ett antal processer kopplade till HR-/lön och till verksamheten.

Lösning

Knowit har genom workshops och föreläsningar varit delaktig i förankringen och förberedelsen av Trafikverkets organisation inför förändringen av arbetssätt. Knowit har i tätt samarbete med Trafikverket kartlagt och utvecklat processer som genom effektivisering och automatisering kan bidra till att frigöra resurser till andra arbetsuppgifter, men också att säkerställa kvaliteten i genomförda beslut.

Parallellt med utveckling av nya processer stödjer Knowit uppbyggnaden av Trafikverkets kompetens och förmåga att själv driva effektivisering och utveckling med hjälp av automatisering.

Resultat

Trafikverket har genom effektivisering och automatisering fått en tydligare beslutsprocess, vilken nu hanteras digitalt. Kompetens och tid har frigjorts till andra arbetsuppgifter, bland annat till stöd till verksamheten. Arbetet med att effektivisera och automatisera har väckt intresse i verksamheten och har inneburit att arbetet fortsätter med att förenkla och minska det administrativa arbetet, samt att frigöra tid till arbetsuppgifter som bidrar till utveckling och skapar värde.

Kontakta oss
Carin Strindmark
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen