Skärmbildsexempel på Forbrukerrådets nya webbsida visat på en mobiltelefon

Uppdraget

Forbrukerrådet ville uppdatera sin webbplats och göra innehållet mer tillgängligt. Målet var att besökarna skulle få en bättre överblick av rättigheterna de har vid köp av varor och tjänster. Det skulle tydligt framföras vad Forbrukerrådet jobbar med inom konsumentpolitiska frågor och de saker de alltid fokuserar på.

Efter lanseringen har vi märkt av en negång i antal ärenden per telefon och e-post. Även om det är för tidigt att dra en slutsats, så ser det ut som att besökarna har lättare att hitta informationen de söker. Det har också blivit enklare för våra handläggare att hänvisa till relevant information på forbrukerradet.no

Målfrid Hansen, nettansvarlig i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådets webbplats visas på en desktopdator

Lösningen

Genom att gå igenom de olika kundresorna man har både före, under och efter köp, identifierade vi vad som var goda råd inför ett köp och också vad man kan kräva efter ett köp. Det ledde vidare till att vi stegvis närmades oss till hur man gå till väga med klagomål till säljaren, konsumentverket eller klagonämnden.

Lösningen har en enkel struktur, och designen hjälper besökaren genom lösningen. Önskemålet var att konsumenten enkelt skulle hitta svaret på sina rättigheter och möjligheter att själv klaga, samtidigt som det ska vara enkel att kontakta Forbrukerrådet vid behov.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen