Inspiration för framtida statsutveckling

Stockholms stad ligger bakom ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus: nya, gröna Norra Djurgårdsstaden. För att inspirera och informera runt hållbart byggande för Stockholms stads räkning, tog vi i samarbete med hållbarhetsbyrån Futerra fram webbplatsen Reflow.

De tilltänkta besökarna är stockholmare som är nyfikna på stadsutveckling och skolor som pratar hållbarhet. Webbplatsen riktar sig även till byggherrar och byggentreprenader i andra länder.

Interaktion som ger lust att upptäcka

Det finns mycket att berätta om hållbart byggande. Från materialval och uppvärmning till avfallshantering, vattenförsörjning och transporter. Men hur berättar man på ett inspirerande sätt utan pekpinnar? Svaret stavas interaktion. Medan envägskommunikation snabbt blir tråkig, kan interaktion ge lust att lära mer. En viktig insikt blev därför att besökaren själv måste få vara en del av upplevelsen och utforska på egen hand för att bli motiverad att gå vidare och upptäcka mer.

Visualisering av dolda kretslopp

Lösningen blev en lekfull visuell och interaktiv plats med fakta, grafik och små filmer. På ett lättsamt sätt får besökaren veta hur staden arbetar med att återanvända resurser och minska energianvändning för att sluta de olika kretsloppen. Se hur energi, vatten och material flödar genom en hållbar stad, i absolut harmoni med planeten. Färger från de verkliga miljöerna i Norra Djurgårdsstaden har gett webbplatsen en genuin stockholmskänsla. Tonen är lättsam och uppmaningen till besökaren var enkel - Go Reflow och upptäck stadens dolda flöden.

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen