Surfar till Stockholmvatten.se på mobiltelefon

Bakgrund

Stockholmvatten.se skall genom att utnyttja en modernare plattform skapa en enklare självservice, tydligare information och ökad tillgänglighet för sina besökare.

Webbplatsen innehåller två underwebbplatser där den ena riktar sig till skolor och den andra informerar om kommande tunnelbygge, Stockholms framtida avloppsrening. Knowit har gjort allt från ax till limpa; analys, koncept, design och utveckling.

Projektupplägg

Under projektets inledning arbetade vi nära kunden med effektkartläggning och flera idéworkshops för att utvinna effektmål och krav för att vidare arbeta med koncept med navigationsstruktur, interaktionsdesign och informationsdesign för att avsluta med den grafiska designen innan utvecklingsteamet börjar realisera webbplatsen.

Under projektet arbetade utvecklarna nära med både kund och UX-designers för att stämma av och lösa problem som uppkom under projektets gång. Utvecklingsmetoder som tillämpades under utvecklingsfasen var en kombination av SCRUM och KANBAN.

Under utvecklingsperioden utfördes enhetstester i vårt labb där webbplatsen testades på olika operativsystem, upplösningar och skärmstorlekar. 

Nedan uppsatta effektmål har varit fokus under projektet:

  1. Besökare blir i större utsträckning hjälpta direkt på webbplatsen
  2. Bidra till ökad medvetenhet om hur besökarens beteende och vanor påverkar vattenmiljön
  3. Lyfta fram Stockholm Vatten som en viktig aktör i det hållbara samhället
  4. Fler ska kunna bidra med innehåll och känna att man har rätt förutsättningar och kunskap att göra det
  5. En modernare teknisk plattform

Resultat

Nya Stockholm Vatten har fokuserat på användarnas behov och lyft fram det viktigaste redan på landningssidan: Hitta snabbt samt Aktuell driftinformation. Med hjälp av Hitta på sidan-funktionen så får besökaren snabbt en tydlig överblick av sidans underliggande innehåll. Webbplatsen bidrar till ökad medvetenhet om hur besökarens beteende och vanor påverkar vattenmiljön genom att lyfta fram aktuella kampanjer och korta webbanpassade artiklar med noga utvalda bilder. Användningen av EPiServers kraftfulla blockhanteringsystem ger redaktörerna ett helt nytt sätt att arbeta och gör innehållsarbetet flexiblare. Den följsamma designen på webbplatsen möjliggör en ökad tillgänglighet och en optimerad besöksupplevelse.

Webbplatsen använder den senaste versionen (8.0) av EPiServers CMS samt sökfunktionen Find. Knowit har dessutom, i så stor utsträckning som möjligt, följt W3C:s riktlinjer för god tillgänglighet.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen