Utmaning

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, behövde kunna hantera säkerheten i en stor och komplex teknisk miljö, där externa leverantörer delvis ansvarade för driften. Kunden var övertygad om att det inte räckte med att införa mängder med säkerhetskrav i organisationen för att få förväntat resultat.

Lösning

Cybercom (numera Knowit) föreslog en decentraliserad säkerhetsprocess som gav möjlighet att interagera med säkerhetskraven på ett kontrollerat sätt. Processen strävade också efter finna en attraktiv balans mellan säkerhetsinvesteringarna och den riskaptit som verksamheten kunde tillåta sig. Målet var helt enkelt att till lägsta möjliga kostnad utveckla tillräckligt säkra lösningar för alla system och uppfylla alla relevanta krav på överensstämmelse.

Processen fick dessutom stöd från vår Compliance Portal, som vägledde organisationen under processen och gav säkerhetsledningen total kontroll.

Resultat

Torsten Regenholz (SL), informations- och it-säkerhetschef, förklarar:

 

Metoden innebär stora besparingar för SL eftersom vi hela tiden strävar efter att upprätthålla en tillfredsställande säkerhetsnivå, varken mer eller mindre. Den synlighet för vår säkerhetsstatus som Compliance Portal erbjuder är ett bevis på det.
Kontakta oss
Mikael Monié
Affärsansvarig Secure Solutions
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen