Utmaning

Som ett led i en övergripande digitalisering ville Oslo kommun tillsammans med oss skapa ett bättre stöd för elektronisk interaktion mellan kommunala myndigheter, till och från de centrala gemensamma systemen samt till och från externa register och aktörer som kommunen arbetar med. Som ett led i detta arbete ingick även hantering av deras integrationsplattform som utgör en väsentlig del av it-infrastrukturen och visionen om digitalisering.

Målet är förbättrad dialog med befolkningen och att förbättra interna arbetsprocesser. Uppdraget omfattar modernisering, ökad effektivitet, förbättrad time-to-market och förbättrad hantering av användare

 

Man på parkbänk som läser på sin smartphone

Lösning

Knowit levererar Application Development & Lifecycle Management (ALM) för några av de mest viktiga system i kommunen.

Projektgruppen bestod av fler än 30 konsulter och leveranser utfördes med hjälp av moderna metoder och tekniker inom ADLM i kontinuerliga leveranser. 

Resultat

Leveransen bestod av

 • Att upprätthålla en skräddarsydd gemensam integrationsplattform med meddelandehantering 
 • Uppgradera och underhålla kommunens offentliga katalogtjänster
 • Elektronisk kommunikation och interaktion som den primära kanalen för dialog med medborgare och företag, automatiserad bearbetning och genom skräddarsydda ärendehanteringssystem med arkiveringsfunktioner
 • Mobil-app for Bymiljøetaten, Popsenteret
 • Över 300 elektroniska formulär
 • Altinn-integration (Kulturetaten, Helse- og Velferdsetaten)
 • Lösningar för e-betalning (Næringsetaten, Utdanningsetaten)
 • Arkivintegration med Doculive / P360 (Kulturetaten, Trafikketaten) upphandlingsportal, Orienteringsløype / Veiviseren (Næringsetaten)
 • Integration mot ekonomisystem (Agresso)
 • eFaktura
 • Import och export av transaktioner
 • Insamling av entreprenördata (Bymiljøetaten),
 • Rådgivning inom samarbetsplattformar och wiki (Vann- og Avløpsetaten, Utdanningsetaten, Rådhuset, Bydelene). 
Kontakta oss
Bo-Göran Perlström
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen