www.openaid.se kan man se när, hur, till vem och för vilket ändamål som svenskt bistånd betalats ut. Informationen omfattar finansiellt stöd från SIDA, Utrikesdepartementet och andra myndigheter i biståndsförvaltningen.

Transparensen ökar

Tidigare har den här typen av information varit väldigt svåråtkomlig eftersom data funnits utspritt i olika system. Med Openaid.se finns allt samlat på ett och samma ställe. Det gör att transparensen kring biståndet ökar och kan i sin tur leda till en ökad dialog om biståndets effektivitet och resultat.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Målet syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen samt rättvisa för alla. Det handlar också om att bygga effektiva, ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Kontakta oss
Joakim Jormelin
VD Knowit Experience Norrland
Till toppen