Utmaning

Högre krav på digitalisering av Norrköpings kommun medför att också kraven på digitaliseringsavdelningens försörjning av tjänsteleveranser ökar och leveranserna behöver bli mer komplexa, flexibla och tvärfunktionella. Detta medför i sin tur allt högre krav på försörjningsprocessen och de roller som behöver finnas och fungera för detta ändamål. Nuvarande rutiner, inköpsvägar och ansvarsfördelning internt och gentemot central inköpsfunktion är i behov av att förtydligas och utvecklas.

Knowit fick i uppdrag att upprätta en ny funktion - affärsstödet - som hanterar och utvecklar nuvarande försörjningsprocess såväl som att medverka till att ta fram och utveckla digitaliseringsavdelningens försörjningsstrategi, försörjningsdirektiv, samverkansmodell samt leverantörs- och avtalsförvaltning.

Lösning

Knowit tillsatte ett väl sammansatt team med erfarenhet av strategiska inköpsfrågor och leverantörsstyrning samt en yttre ring av konsulter med spetskompetens inom specifika områden, såsom olika IT-områden, juridik och säkerhet, som har medverkat vid behov.

Knowits leverans är skräddarsydd efter kundens situation och målbild och teamet har lagt stor möda på att komma under skinnet på kunden och utveckla samarbetet med digitaliseringsavdelningen, kommunen i övrigt och andra externa leverantörer. Genom vårt sätt att samarbeta nära digitaliseringsavdelningen, kommunen och dess externa leverantörer har vi gemensamt skapat en struktur för kontrollerad avtals- och leverantörsstyrning i en situation där förändring är konstant. 

Resultat

Digitaliseringsavdelningen har nu en etablerad funktion för affärsstödet som hanterar försörjningsprocessen och bistår i utveckling av strukturkapital, strategi och styrning. Funktionen utgör en garant för strukturerad och kontrollerad försörjning, leverantörsstyrning samt uppföljning av budget och kostnader. Resultatet kan följas upp genom nyckeltal som funktionen tar fram för försörjningsprocessen för olika enheter inom digitaliseringsavdelningen.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen