SignPort river kvarvarande hinder. Ett signerat dokument går inte att ändra utan att det upptäcks, vilket gör att dokumentet kan lagras och skickas. Det går bra att signera med olika metoder (till exempel BankID eller engångskod via SMS) och det fungerar för både externa och interna processer.

Givetvis tänkte Cybercom (numera Knowit) på användarna och vad som är smidigast för dem då Signport utvecklades. Vi har löst alla klurigheter som har med säkerhet, integritet och efterlevnad att göra. SignPort bygger på en solid kryptografisk plattform och systemet har granskats av Kammarkollegiet så att det följer det tekniska ramverk som Myndigheten för digital förvaltning rekommenderar.

SignPort är byggt för att fungera för alla organisationer och framförallt myndigheter har mycket att vinna på att avveckla pappersavtal. Vi har redan levererat SignPort till flera av Sveriges myndigheter. Därmed har miljontals pappersavtal avvecklats. Och fler står på tur. Det är effektivisering, det!

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Målet syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Kontakta oss
Mikael Monié
Affärsområdeschef Secure Solutions
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen