Äldre och yngre man samtalar

Vårdanalys vill öka vården och omsorgens värde genom att bidra till utvecklingen av till exempel hälsan hos befolkningen, kvaliteten i vården och omsorgen, effektiviteten i systemet, jämlikheten mellan befolkningsgrupper och geografiska regioner samt förtroendet hos befolkningen.

Det kräver en engagerande och inkluderande webbplats, och målet var att alla ska kunna ta del av myndighetens resultat och medborgare även ska kunna vara med och påverka arbetet, eftersom arbetet påverkar alla.

Bild på webbsidan på en datorskärm

Vi angrep uppgiften med hjälp av en inledande effektkartläggning och tog därefter fram koncept och design. När vi utvecklade siten genomförde vi också användartester, som var till stor nytta för att "se" hur webbplatsen upplevs för till exempel synskadade. Vi tog också fram en tipsfunktion till myndighetens granskningsarbete.

Resultatet blev en vass, vital och värdeskapande webbplats. För alla.

Kenneth Lyngshede
Head of Business Development - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen